Robeco BP US Large Cap Equities D €
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Robeco US Large Cap Equities belegt in grote ondernemingen in de VS. Het fonds bestaat voornamelijk uit aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan USD 2 miljard. Het bottom-up aandelenselectieproces speurt naar ondergewaardeerde aandelen en wordt gestuurd door een gedisciplineerde keuze voor waarde, intensieve eigen research en een risicomijdende benadering. Beleggingen vinden uitsluitend plaats in effecten die luiden in Amerikaanse dollars. Het fonds luidt in euro?s. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark. Deze aandelencategorie keert geen dividend uit. U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 25/09/2020 265,88
Morningstar categorie Aandelen VS Large-Cap Value
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0474363974
Oprichtingsdatum 04/01/2010
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,46% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Robeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam manager David J. Pyle
Aanvangsdatum van manager 04/01/2010
Website www.robeco.com
Totale netto activa (milj.) 834,86 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-15,80%25/09/2020
3 jaar0,09%25/09/2020
5 jaar3,76%25/09/2020
10 jaar9,58%25/09/2020
Sinds de lancering7,07%25/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-19,67
1 maand-3,37
3 maanden-1,55
6 maanden13,99
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-28,12%13,79%--
201912,01%1,27%5,78%4,59%
2018-4,37%4,84%7,91%-13,72%
20172,17%-4,17%0,67%5,11%
2016-5,23%3,89%2,70%14,50%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97,50%0,00%97,50%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash2,80%0,30%2,50%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
27,1619,8017,07
Sharpe Ratio
-0,010,110,30
Sortino-ratio
-0,010,140,40
Positieve maanden5,0021,0033,00
Negatieve maanden6,0014,0026,00
Slechtste maand-18,41-18,41-18,41
Regio's
Regio%
VS87,43
Europa - ex Euro3,64
Canada3,19
Verenigd Koninkrijk1,67
Azië - opkomend1,13
Eurozone0,43
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten21,82
Gezondheidszorg19,76
Technologie13,84
Industrie11,47
Cyclische consumptiegoederen
9,39
Grondstoffen8,18
Communicatiediensten4,00
Energie3,84
Nutsbedrijven2,61
Defensieve consumptiegoederen
2,58
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Berkshire Hathaway Inc Class B Financiële dienstenUnited States3,59
Johnson & Johnson GezondheidszorgUnited States3,32
JPMorgan Chase & Co Financiële dienstenUnited States3,16
Cisco Systems Inc TechnologieUnited States2,89
Bank of America Corp Financiële dienstenUnited States2,58
Pfizer Inc GezondheidszorgUnited States2,54
Cigna Corp GezondheidszorgUnited States2,34
Alphabet Inc A CommunicatiedienstenUnited States2,18
AutoZone Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States2,12
Chubb Ltd Financiële dienstenSwitzerland1,95
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.