Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc
Compartiment van Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het Fonds streeft naar een verhoging van de waarde van het Fonds (vermogensgroei) op lange termijn. Het Fonds streeft deze doelstelling na via belegging in een portefeuille van ’kansrijke’ bedrijven die een winstgroei van bovengemiddelde kwaliteit ambiëren en aantrekkelijk zijn gewaardeerd. Dergelijke bedrijven kunnen een kortere voorgeschiedenis en minder inkomsten hebben dan bedrijven met een meergevestigdegroeienkunneneenhoger risicoprofiel hebben.Teneinde het Fonds in aanmerking te laten komen als aandelenspaarregeling (’plan d’épargne en actions’, PEA) in Frankrijk, zal het Fonds te allen tijdeminimaal75%vanzijnvermogenbeleggen in inaanmerkingkomende aandelen of aandelenverwante effecten uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in de Europese Economische Ruimte. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelenverwante effecten, kan het ook beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van een Europees land, als dit in het belang van de beleggers wordt geacht. Het Fonds kan beleggen in deelnemingsrechten van andere icbe’s of andere gemeenschappelijke beleggingsfondsen, met inbegrip van andere compartimenten van Comgest Growth plc. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. Voor niet-uitkerende aandelencategorieën worden de inkomsten van het Fonds integraal herbelegd. Voor uitkerende aandelencategorieën kunnen de inkomsten aan de beleggers worden uitgekeerd in de vorm van dividenden. Gelet op de langetermijndoelstelling van het Fonds, is dit Fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn minder lang dan 5 jaar te beleggen. De aandelen in het Fonds worden iedere dag die een werkdag in zowel Dublin als Luxemburg is, verhandeld. U kunt een order om aandelen te kopen of te verkopen plaatsen op iedere werkdag. HetFondskangebruikmakenvanderivaten, zoalsvalutatermijncontracten of valutaswaps, teneindede impactvanveranderingen indewisselkoersen op de waarde van het fonds te beperken. De basisvaluta van het Fonds is EUR.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 23/09/2021 62,73
Morningstar categorie Aandelen Europa Flex Cap
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN IE00B4ZJ4188
Oprichtingsdatum 07/08/2009
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,56% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Comgest Asset Management Intl Ltd Fifth Floor, Fitzwilton House Wilton Place Dublin Ireland
Naam manager Franz Weis
Aanvangsdatum van manager 07/08/2009
Website www.comgest.com
Totale netto activa (milj.) 2 066,59 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder RBC Investor Services Ireland Ltd

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar39,43%23/09/2021
3 jaar17,57%23/09/2021
5 jaar18,54%23/09/2021
10 jaar19,03%23/09/2021
Sinds de lancering16,35%23/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202126,73
1 maand1,42
3 maanden9,86
6 maanden21,12
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20216,51%9,16%--
2020-14,38%24,70%8,92%7,80%
201914,94%4,70%0,77%7,16%
20180,06%12,48%4,35%-21,76%
201710,59%5,04%3,97%1,79%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97,43%0,00%97,43%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash2,57%0,00%2,57%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
12,6418,4915,53
Sharpe Ratio
2,580,911,21
Sortino-ratio
6,901,432,00
Positieve maanden10,0026,0044,00
Negatieve maanden2,0010,0016,00
Slechtste maand-4,77-12,43-12,43
Regio's
Regio%
Eurozone50,86
Europa - ex Euro31,47
Verenigd Koninkrijk15,09
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie22,78
Gezondheidszorg22,54
Industrie15,62
Cyclische consumptiegoederen
11,39
Defensieve consumptiegoederen
11,31
Grondstoffen5,54
Communicatiediensten5,33
Financiële diensten1,95
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
ASML Holding NV TechnologieNetherlands6,83
GN Store Nord A/S GezondheidszorgDenmark6,02
B&M European Value Retail SA Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom5,34
Capgemini SE TechnologieFrance5,15
Teleperformance SE IndustrieFrance5,12
Icon PLC GezondheidszorgIreland4,80
Sika AG GrondstoffenSwitzerland4,64
Temenos AG TechnologieSwitzerland4,33
DSV Panalpina AS IndustrieDenmark4,25
Bakkafrost P/F Defensieve consumptiegoederenNorway4,01
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.