Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR
Compartiment van Fidelity Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een verwacht laag inkomstenniveau. n Ten minste 70% belegd in aandelen van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor of een groot deel van de activiteiten gevestigd is in landen van de regio Azië-Pacific (zonder Japan). n De beleggingen worden geconcentreerd in de aandelen van een beperkter aantal ondernemingen, waardoor de resulterende portefeuille minder gespreid zal zijn. n Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. n Kan direct in aandelen beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds kan vrij beleggingsbeslissingen nemen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. n Kan beleggen in deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. n Inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 23/11/2020 28,07
Morningstar categorie Aandelen Azië Pacific excl. Japan
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0345361124
Oprichtingsdatum 18/02/2008
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,92% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Naam manager Anthony Srom
Aanvangsdatum van manager 02/06/2014
Website www.fidelity-international.com
Totale netto activa (milj.) 947,81 EUR (31/10/2020)
UCITS Ja
Beheerder FIL Investment Management (Lux) S.A

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar20,94%23/11/2020
3 jaar13,16%23/11/2020
5 jaar13,89%23/11/2020
10 jaar10,82%23/11/2020
Sinds de lancering8,42%23/11/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202017,50
1 maand10,90
3 maanden16,42
6 maanden30,62
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-18,25%18,54%5,83%-
201918,89%-0,28%4,59%5,80%
2018-4,57%5,38%0,51%-8,49%
201711,71%-0,45%0,56%10,25%
20163,02%6,48%5,57%-3,09%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel93,42%0,00%93,42%
Obligatie0,03%0,00%0,03%
Cash6,92%0,38%6,55%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
25,7719,3217,17
Sharpe Ratio
0,620,480,74
Sortino-ratio
1,020,731,18
Positieve maanden7,0022,0035,00
Negatieve maanden5,0014,0025,00
Slechtste maand-13,85-13,85-13,85
Regio's
Regio%
Azië - ontwikkeld33,02
Azië - opkomend24,19
Australazië16,71
Eurozone7,74
Verenigd Koninkrijk6,15
Canada5,60
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie28,26
Financiële diensten14,53
Industrie10,06
Cyclische consumptiegoederen
9,95
Grondstoffen8,51
Gezondheidszorg5,02
Communicatiediensten2,76
Defensieve consumptiegoederen
2,15
Vastgoed1,77
Energie0,45
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan9,26
Franco-Nevada Corp GrondstoffenCanada5,60
Techtronic Industries Co Ltd IndustrieHong Kong4,88
HDFC Bank Ltd Financiële dienstenIndia4,74
Hangzhou Hik-Vision Digital Technology Co Ltd TechnologieChina4,57
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong4,06
ASML Holding NV TechnologieNetherlands3,92
SK Hynix Inc TechnologieSouth Korea3,75
Galaxy Entertainment Group Ltd Cyclische consumptiegoederenHong Kong3,66
HANGZHOU HIK V DIG TECH LTD A MMA (BNP) (ELN) 11/18/2022 Netherlands3,66
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.