Pictet-Russian Equities P EUR
Compartiment van Pictet (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

DOELSTELLING
Verhoging van de waarde van uw belegging.
REFERENTIE-INDEX
MSCI Russia 10/40 (USD). Gebruikt voor risicobewaking, prestatiedoelstelling en prestatiemeting.
PORTEFEUILLE
Het Compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven gevestigd, of met hun belangrijkste activiteiten in Rusland.
DERIVATEN EN GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN
Het Compartiment kan derivaten gebruiken om verschillende risico's te verminderen (hedging) en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het kan gestructureerde producten gebruiken om posities in portefeuilleactiva te verkrijgen.
VALUTA VAN HET COMPARTIMENT
USD
BELEGGINGSPROCES
In zijn actieve beheer van het Compartiment past de beleggingsbeheerder een combinatie van markt- en fundamentele bedrijfsanalyse toe om effecten te selecteren die naar zijn mening gunstige groeiperspectieven tegen een redelijke prijs bieden. Het Compartiment is ontworpen om prestaties te bieden die waarschijnlijk aanzienlijk verschillen van die van de benchmark.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 24/09/2021 92,92
Morningstar categorie Aandelen Rusland
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0338483075
Oprichtingsdatum 11/01/2008
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,87% waarvan 0,70% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Pictet Asset Management (Europe) SA 15, avenue J.F. Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Hugo Bain
Aanvangsdatum van manager 16/11/2009
Website www.am.pictet
Totale netto activa (milj.) 982,71 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar44,02%24/09/2021
3 jaar17,06%24/09/2021
5 jaar14,03%24/09/2021
10 jaar8,42%24/09/2021
Sinds de lancering2,39%24/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202130,67
1 maand4,85
3 maanden8,01
6 maanden19,85
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
202113,13%7,67%--
2020-31,30%22,31%-1,75%11,21%
201913,77%11,71%-0,03%10,19%
20186,61%-1,34%4,05%-8,68%
2017-2,54%-14,48%13,42%-4,24%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,60%0,00%98,60%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash1,55%0,66%0,89%
Overige0,51%0,00%0,51%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
21,2725,9923,14
Sharpe Ratio
1,440,720,69
Sortino-ratio
3,331,071,07
Positieve maanden9,0025,0040,00
Negatieve maanden3,0011,0020,00
Slechtste maand-6,15-23,82-23,82
Regio's
Regio%
Europe - opkomend84,63
Azië - opkomend5,60
Eurozone4,09
Verenigd Koninkrijk3,67
Latijns-Amerika0,61
Sectorweging
Sector% van aandeel
Energie30,06
Grondstoffen24,26
Financiële diensten19,28
Communicatiediensten10,28
Defensieve consumptiegoederen
4,93
Industrie3,23
Cyclische consumptiegoederen
2,53
Technologie1,74
Nutsbedrijven1,48
Vastgoed0,82
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Gazprom PJSC EnergieRussia9,25
Sberbank of Russia PJSC Financiële dienstenRussia8,56
PJSC Lukoil EnergieRussia6,76
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GrondstoffenRussia4,75
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S Financiële dienstenRussia4,57
NOVATEK PJSC GDR EnergieRussia4,03
Sistema PJSFC CommunicatiedienstenRussia3,97
EVRAZ PLC GrondstoffenUnited Kingdom3,67
Rosneft Oil Co DR EnergieRussia3,64
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC GrondstoffenRussia3,54
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.