Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accumulating
Compartiment van Legg Mason Global Funds PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn. Beleggingsbeleid B Het fonds zal beleggen in aandelen van grote Amerikaanse bedrijven. B De portefeuillebeheerders van het fonds zullen trachten te focussen op bedrijven met een consistente winstgroei op lange termijn en een unieke concurrentiepositie, waarvan de aandelen tegen een redelijke prijs kunnen worden gekocht. B Het fonds zal doorgaans beleggen in 35 à 65 bedrijven. Discretionaire vrijheid van de beheerder: De fondsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 1,000. Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 381,13
Morningstar categorie Aandelen VS Large-Cap Groei
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN IE00B19Z9505
Oprichtingsdatum 20/04/2007
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,69% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Legg Mason Investments (Ireland) Limited Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace Dublin Ireland
Naam manager Peter Bourbeau
Aanvangsdatum van manager 20/04/2007
Totale netto activa (milj.) 2 284,88 USD (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar30,44%28/09/2020
3 jaar18,19%28/09/2020
5 jaar17,36%28/09/2020
10 jaar15,55%28/09/2020
Sinds de lancering10,47%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/202019,52
1 maand-4,59
3 maanden14,99
6 maanden43,51
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-14,86%25,56%--
201915,72%4,96%-0,92%8,47%
20181,30%5,02%7,42%-13,72%
20176,08%4,20%4,99%6,63%
2016-1,22%1,40%5,32%0,80%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,67%0,00%98,67%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash8,29%6,85%1,44%
Overige0,00%0,12%-0,12%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
22,1818,1415,30
Sharpe Ratio
1,461,031,06
Sortino-ratio
2,791,711,80
Positieve maanden9,0025,0043,00
Negatieve maanden2,0010,0016,00
Slechtste maand-9,54-9,54-9,54
Regio's
Regio%
VS93,93
Azië - opkomend2,81
Europa - ex Euro1,08
Eurozone0,86
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie35,18
Cyclische consumptiegoederen
18,54
Gezondheidszorg13,94
Communicatiediensten9,77
Industrie8,52
Financiële diensten5,58
Defensieve consumptiegoederen
3,92
Vastgoed1,88
Grondstoffen1,33
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States9,51
Facebook Inc A CommunicatiedienstenUnited States6,38
Apple Inc TechnologieUnited States5,71
Microsoft Corp TechnologieUnited States5,38
Visa Inc Class A Financiële dienstenUnited States4,31
Adobe Inc TechnologieUnited States3,51
Salesforce.com Inc TechnologieUnited States3,26
UnitedHealth Group Inc GezondheidszorgUnited States3,14
NVIDIA Corp TechnologieUnited States2,78
Thermo Fisher Scientific Inc GezondheidszorgUnited States2,76
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.