Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-Acc-USD
Compartiment van Fidelity Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een laag verwacht inkomstenniveau. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in aandelen van bedrijven die genoteerd zijn aan de effectenbeurzen in Azië, exclusief Japan. n Deze regio omvat landen die als opkomende markten worden beschouwd. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Het fonds kan tot 10% direct beleggen in Chinese A- en B-aandelen (met een totale blootstelling, inclusief directe en indirecte beleggingen, van minder dan 30%). n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal bij het selecteren van beleggingen voor het fonds en in het kader van de risicomonitoring rekening houden met de MSCI All Country Asia ex- Japan (Net) Index (de ‘‘Benchmark’’), omdat de onderdelen van de Benchmark representatief zijn voor het soort bedrijven waarin het fonds belegt. Voor de risicomonitoring verwijst de Beleggingsbeheerder naar de Benchmark om interne richtlijnen vast te stellen. Deze richtlijnen vertegenwoordigen algemene blootstellingsniveaus ten opzichte van de Benchmark en houden niet in dat het fonds in de onderdelen van de Benchmark zal beleggen. Wanneer het fonds belegt in effecten die in de Benchmark zijn opgenomen, dan zal zijn weging van deze effecten waarschijnlijk verschillen van de weging in de Benchmark. De beleggingsbeheerder heeft een ruime mate van vrijheid wat de selectie van beleggingen betreft en kan beleggen in bedrijven, sectoren, landen en soorten effecten die niet in de Benchmark zijn opgenomen om te profiteren van beleggingskansen. Er wordt verwacht dat de resultaten van het fonds over langere perioden zullen verschillen van die van de Benchmark. Over korte perioden kunnen de resultaten van het fonds echter overeenkomen met die van de Benchmark, afhankelijk van de marktomstandigheden. n De resultaten van het fonds kunnen worden vergeleken met de Benchmark. n Door het fonds verdiende inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 23/11/2020 32,31
Morningstar categorie Aandelen Azië excl. Japan
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0261947096
Oprichtingsdatum 25/09/2006
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,93% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Naam manager Dhananjay Phadnis
Aanvangsdatum van manager 02/03/2015
Website www.fidelity-international.com
Totale netto activa (milj.) 2 920,64 USD (31/10/2020)
UCITS Ja
Beheerder FIL Investment Management (Lux) S.A

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar25,14%23/11/2020
3 jaar9,06%23/11/2020
5 jaar13,01%23/11/2020
10 jaar6,34%23/11/2020
Sinds de lancering8,63%23/11/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/202017,96
1 maand6,35
3 maanden12,70
6 maanden40,42
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-19,86%17,31%12,82%-
201914,40%0,79%-2,99%10,89%
20183,63%-4,62%-2,62%-8,46%
201712,78%9,43%6,51%7,83%
20161,75%0,57%10,04%-8,35%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel91,16%0,00%91,16%
Obligatie0,03%0,00%0,03%
Cash10,51%1,70%8,82%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
23,2918,6116,54
Sharpe Ratio
0,730,370,64
Sortino-ratio
1,170,551,00
Positieve maanden7,0020,0036,00
Negatieve maanden5,0016,0024,00
Slechtste maand-13,00-13,00-13,00
Regio's
Regio%
Azië - opkomend56,45
Azië - ontwikkeld33,03
VS1,02
Verenigd Koninkrijk0,66
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten23,27
Technologie23,06
Cyclische consumptiegoederen
15,65
Communicatiediensten11,79
Defensieve consumptiegoederen
5,62
Vastgoed3,50
Gezondheidszorg3,05
Energie2,44
Industrie1,35
Grondstoffen0,54
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyclische consumptiegoederenChina8,82
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina7,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan6,85
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea6,34
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong5,85
Fidelity ILF - USD A Acc Ireland3,03
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina3,01
SK Hynix Inc TechnologieSouth Korea2,06
NAVER Corp CommunicatiedienstenSouth Korea1,93
China Merchants Bank Co Ltd Class H Financiële dienstenChina1,87
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.