Comgest Growth China USD Acc
Compartiment van Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het Fonds streeft naar verhoging van de waarde van het Fonds (vermogensgroei) op lange termijn. Het streeft deze doelstelling na via belegging in een portefeuille van bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Het Fonds zal minimaal 51% van zijn vermogen beleggen in aandelen en preferente aandelen en minimaal twee derde van zijn vermogen in effecten uitgegeven door bedrijven die worden genoteerd of verhandeld aan Aziatische of andere gereglementeerde markten en die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in GrootChina. GrootChina omvat in dit kader China, Hongkong en Taiwan. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelenverwante effecten, kan het ook beleggen in schuldeffecten uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van een opkomend land in GrootChina, de VS of een lidstaat van de Europese Unie, als dit in het belang van de beleggers wordt geacht. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. De inkomsten van het Fonds worden integraal herbelegd. Gelet op de langetermijndoelstelling van het Fonds, is dit Fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn minder lang dan 5 jaar te beleggen. De aandelen in het Fonds worden iedere dag die een werkdag in zowel Dublin als Luxemburg is, verhandeld. U kunt een order om aandelen te kopen of te verkopen plaatsen op iedere werkdag.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 25/09/2020 90,30
Morningstar categorie Aandelen Groter China
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN IE00B17MYK36
Oprichtingsdatum 14/07/2006
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,62% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Comgest Asset Management Intl Ltd "Fifth Floor, Fitzwilton House" Wilton Place Dublin Ireland
Naam manager David Raper
Aanvangsdatum van manager 01/01/2011
Website www.comgest.com
Totale netto activa (milj.) 346,71 USD (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder RBC Investor Services Ireland Ltd

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar18,85%25/09/2020
3 jaar4,88%25/09/2020
5 jaar12,36%25/09/2020
10 jaar7,24%25/09/2020
Sinds de lancering9,18%25/09/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20206,89
1 maand-4,35
3 maanden7,24
6 maanden26,99
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-15,23%16,14%--
201921,17%-6,37%-2,13%12,00%
2018-0,27%-1,98%-5,67%-14,62%
201712,13%10,81%8,08%9,48%
2016-3,06%1,91%13,77%-5,05%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel95,90%0,00%95,90%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash4,10%0,00%4,10%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
18,4519,6717,65
Sharpe Ratio
1,300,320,71
Sortino-ratio
2,310,451,04
Positieve maanden7,0019,0036,00
Negatieve maanden4,0016,0023,00
Slechtste maand-9,02-14,54-14,54
Regio's
Regio%
Azië - opkomend76,39
Azië - ontwikkeld13,58
Afrika3,53
VS2,41
Sectorweging
Sector% van aandeel
Communicatiediensten25,07
Cyclische consumptiegoederen
21,79
Financiële diensten16,85
Technologie9,93
Gezondheidszorg9,45
Defensieve consumptiegoederen
6,05
Nutsbedrijven3,69
Industrie3,06
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina7,59
NetEase Inc ADR CommunicatiedienstenChina6,53
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina6,11
3SBio Inc GezondheidszorgChina5,50
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina4,72
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Class H GezondheidszorgChina3,95
Hengan International Group Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina3,90
China Resources Gas Group Ltd NutsbedrijvenChina3,69
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong3,67
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan3,58
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.