Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR
Compartiment van Nordea 1, SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De doelstelling van het fonds is aandeelhouders kapitaalgroei en relatief stabiele inkomsten te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij hanteert het een risicogewogen en dynamisch assetallocatieproces waarin de nadruk op obligaties en aandelen ligt. Het team neemt zowel long- als short- posities in en beheert de valutaposities actief. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en in uiteenlopende andere activaklassen, zoals obligaties, geldmarktinstrumenten en valuta's uit de hele wereld, rechtstreeks of via derivaten. Meer bepaald kan het fonds beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, schuldbewijzen en schuldgerelateerde effecten en geldmarktinstrumenten. Het fonds belegt ook ten minste 25% van zijn totale activa in aandelen. Het fonds kan (door beleggingen of contanten) aan andere valuta's dan de basisvaluta zijn blootgesteld. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds kan in sterke mate gebruikmaken van hefboomwerking. Dat betekent dat de blootstelling aan de onderliggende markten en/of effecten die wordt gegenereerd door de instrumenten in de portefeuille van het fonds, veel groter kan zijn dan 100%. Hefboomtechnieken kunnen het effect van nadelige marktschommelingen groter maken of de impact van gunstige marktschommelingen doen afnemen. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. De performance van het fonds wordt niet met een referentie-index vergeleken. Het fonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen. Deze aandelenklasse kan eenmaal per jaar dividenden uitkeren, na de jaarlijkse algemene vergadering. Het fonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.
Wijziging in de fiscaliteit
De waarde van het fonds en het distributiebeleid kunnen negatief worden geïmpacteerd door een wijziging van de fiscaliteit op het niveau van het fonds of van de onderliggende waarden.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 14,73
Morningstar categorie EUR Neutraal - Wereldwijd
Valuta EUR
Distributie status Distributie
ISIN LU0255639139
Oprichtingsdatum 30/06/2006
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend 30%
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,82% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Nordea Investment Funds SA 562, rue de Neudorf Luxembourg L-2220 Luxembourg
Naam manager Asbjørn Trolle Hansen
Aanvangsdatum van manager 02/11/2005
Website www.nordea.lu
Totale netto activa (milj.) 8 286,54 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder Nordea Investment Funds SA

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-1,29%28/09/2020
3 jaar0,17%28/09/2020
5 jaar1,50%28/09/2020
10 jaar3,78%28/09/2020
Sinds de lancering3,60%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-2,26
1 maand0,20
3 maanden0,96
6 maanden3,67
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-4,68%1,71%--
20195,06%0,33%1,80%0,79%
2018-2,57%-1,02%1,57%-3,84%
20172,82%-0,07%-0,92%0,86%
20164,68%1,25%-0,20%-2,67%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
24/04/20200,3130/04/2020
19/03/20190,0526/03/2019
16/03/20180,0223/03/2018
16/03/20170,1423/03/2017
16/03/20160,1023/03/2016
17/03/20150,0424/03/2015
18/03/20140,0325/03/2014
18/03/20130,0525/03/2013
16/03/20120,0823/03/2012
16/03/20110,1023/03/2011
16/03/20100,2023/03/2010
17/03/20090,1924/03/2009

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel77,67%0,02%77,65%
Obligatie27,67%7,70%19,97%
Cash255,30%252,92%2,38%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
5,374,934,53
Sharpe Ratio
-0,240,070,36
Sortino-ratio
-0,350,100,55
Positieve maanden3,0017,0031,00
Negatieve maanden8,0018,0028,00
Slechtste maand-3,12-3,12-3,12
Regio's
Regio%
VS51,27
Azië - opkomend6,62
Eurozone5,52
Japan3,13
Azië - ontwikkeld2,99
Europa - ex Euro2,49
Canada1,76
Verenigd Koninkrijk1,42
Midden-Oosten1,29
Latijns-Amerika0,40
Afrika0,36
Europe - opkomend0,26
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg18,54
Technologie18,05
Communicatiediensten10,39
Cyclische consumptiegoederen
7,51
Financiële diensten6,54
Industrie6,46
Defensieve consumptiegoederen
6,38
Nutsbedrijven2,17
Vastgoed0,77
Grondstoffen0,37
Energie0,33
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Comcast Corp Class A CommunicatiedienstenUnited States2,44
Johnson & Johnson GezondheidszorgUnited States2,30
Cisco Systems Inc TechnologieUnited States2,04
Microsoft Corp TechnologieUnited States1,74
Alphabet Inc A CommunicatiedienstenUnited States1,71
Oracle Corp TechnologieUnited States1,65
Medtronic PLC GezondheidszorgUnited States1,59
Cigna Corp GezondheidszorgUnited States1,57
Bristol-Myers Squibb Company GezondheidszorgUnited States1,46
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.