PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Accumulation
Compartiment van PIMCO Funds: Global Investors Series PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het fonds streeft ernaar op een voorzichtige wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van 'investment grade' vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele interest wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld. De effecten zullen genoteerd zijn in diverse wereldvaluta's. De beleggingsadviseur zal effecten selecteren met wisselende terugbetalingsdata op basis van zijn verwachtingen ten aanzien van rente en wisselkoersschommelingen. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. Hoewel 'investment grade' effecten, zoals vastgesteld door internationale ratingbureaus, mogelijk lagere inkomsten opleveren dan 'noninvestment grade' effecten, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico. Het fonds kan ook tot 10% beleggen in effecten met een rating onder 'BBB' maar wel met minimale rating 'B' volgens dezelfde ratingbureaus. Deze effecten worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoger risico, maar ze betalen ook hogere inkomsten. De benchmark van het fonds is de Barclays Capital Global Aggregate Index (USD ). Hij wordt gebruikt om de duration te meten. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effect voor een wijziging in de rentevoeten. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn gevoeligheid voor de rentevoeten. Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid raadpleeg het prospectus. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het derivatenrendement is gekoppeld aan de evolutie van het onderliggende actief. Alle inkomsten die het fonds genereert, zullen worden herbelegd om de waarde van uw belegging te verhogen. U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen van het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 07/05/2021 31,13
Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd - USD Hedged
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN IE00B11XZ210
Oprichtingsdatum 31/03/2006
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 5 000,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,39% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Mutual House 70 Conduit Street Dublin W1S 2GF Ireland
Naam manager Andrew Thomas Balls
Aanvangsdatum van manager 26/09/2014
Website www.pimco.com
Totale netto activa (milj.) 15 684,25 USD (30/04/2021)
UCITS Ja
Beheerder State Street Fund Services (Ireland) Ltd

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar3,49%07/05/2021
3 jaar4,26%07/05/2021
5 jaar3,56%07/05/2021
10 jaar4,20%07/05/2021
Sinds de lancering4,43%07/05/2021
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2021-1,80
1 maand0,16
3 maanden-1,39
6 maanden-0,70
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2021-2,24%---
2020-0,71%3,80%1,80%1,70%
20192,93%2,74%1,78%-0,17%
2018-0,04%-0,07%-0,11%0,36%
20170,94%0,93%1,25%0,44%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0,57%0,06%0,51%
Obligatie244,98%135,70%109,28%
Cash121,15%134,96%-13,82%
Overige4,91%0,88%4,03%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
2,783,242,95
Sharpe Ratio
1,120,880,82
Sortino-ratio
1,861,381,31
Positieve maanden8,0025,0040,00
Negatieve maanden4,0011,0020,00
Slechtste maand-1,61-2,83-2,83
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Federal National Mortgage Association 2% 11/03/2051United States12,07
Federal National Mortgage Association 3.5% 14/01/2051United States8,63
Federal National Mortgage Association 4% 14/01/2051United States7,52
Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/21 6,48
Federal National Mortgage Association 2.5% 11/03/2051United States4,23
Japan (Government Of) 0% 15/03/2021Japan3,63
Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/15/21 16/03/20213,45
Pimco Usd Short Mat Etf 01/05/2021Ireland3,34
Federal National Mortgage Association 4% 11/02/2051United States2,91
Pimco Euro Short Mat Etf Eur Inc 01/09/2021Ireland2,62
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.