Robeco European High Yield Bonds DH €
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Robeco European High Yield Bonds belegt wereldwijd in obligaties met een rating lager dan investment grade, uitgegeven door Europese issuers. De portefeuille is breed gespreid over ongeveer 80 issuers, met een structurele voorkeur voor het hoger gewaardeerde segment binnen high yield (BB/B). Performance drivers zijn de top-down bètapositionering en de bottom-up issuerselectie. Duration van de portefeuille wordt beheerd in lijn met de index en valutaexposure is afgedekt. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance ten opzichte van zijn index, de Barclays Pan European High Yield ex Financials 2.5% Issuer Cap. De index sluit high-yieldobligaties van financiële instellingenuit vanwege het relatief hoge systematische risico, en past een issuer cap toe om concentratierisico te voorkomen. Alle valutarisico's worden afgedekt. Benchmark: Barclays Pan-European High Yield Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (hedged into EUR) Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door posities in te nemen die afwijken van de benchmark. Deze aandelencategorie keert geen dividend uit.U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 06/05/2021 236,29
Morningstar categorie Obligaties EUR High Yield
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0226953981
Oprichtingsdatum 03/10/2005
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,21% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Robeco Institutional Asset Mgmt BV Weena 850 Rotterdam 3014 DA Netherlands
Naam manager Roeland Moraal
Aanvangsdatum van manager 03/10/2005
Website www.robeco.com
Totale netto activa (milj.) 416,95 EUR (31/03/2021)
UCITS Ja
Beheerder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar12,91%06/05/2021
3 jaar3,28%06/05/2021
5 jaar3,96%06/05/2021
10 jaar5,40%06/05/2021
Sinds de lancering5,67%06/05/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20211,46
1 maand0,07
3 maanden0,43
6 maanden3,74
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20211,10%---
2020-13,94%10,63%2,16%4,04%
20194,91%2,94%0,87%1,49%
2018-0,92%-1,09%2,22%-3,67%
20171,61%1,76%1,23%0,85%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0,00%0,00%0,00%
Obligatie93,25%1,50%91,75%
Cash17,91%13,21%4,70%
Overige3,55%0,00%3,55%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3,769,177,28
Sharpe Ratio
3,260,440,62
Sortino-ratio
19,350,560,79
Positieve maanden11,0025,0040,00
Negatieve maanden1,0011,0020,00
Slechtste maand-0,67-12,19-12,19
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Telecom Italia S.p.A. 4% 11/04/2024Italy2,11
Telefonica Europe B V 3.875% Spain1,51
EDP-Energias de Portugal SA 4.496% 30/04/2079Portugal1,35
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75% 26/06/2026Italy1,34
Eircom Finance Ltd 3.5% 15/05/2026Ireland1,30
Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 20/11/2031Spain1,26
Gestamp Automocion S A 3.25% 30/04/2026Spain1,14
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027United States1,14
ZF Europe Finance B.V. 2% 23/02/2026Germany1,13
Cogent Communications Holdings, Inc. 4.375% 30/06/2024United States1,05
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.