Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base Acc EUR
Compartiment van Goldman Sachs Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

1 Het doel van de portefeuille is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. 1 De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten gerelateerd aan Europese bedrijven. Deze bedrijven zijn ofwel gevestigd in Europa of realiseren aldaar het grootste deel van hun winst of inkomsten. De portefeuille kan ook beleggen in bedrijven die elders in de wereld zijn gevestigd. De portefeuille maakt gebruikt van de CORE-strategie, een geoctrooieerd model met meerdere factoren ontwikkeld door Goldman Sachs om het rendement op effecten te voorspellen. 1 De portefeuille zal ten hoogste een derde van haar vermogen beleggen in obligaties uitgegeven door bedrijven of regeringen, converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten), geldmarktinstrumenten en niet aan aandelen gerelateerde instrumenten. 1 De portefeuille kan gebruikmaken van derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, als hulp bij het beheren van risico's en voor beleggingsdoelstellingen om een hoger rendement na te streven. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. 1 Aandelen in de portefeuille kunnen dagelijks op verzoek worden verzilverd. 1 De benchmark is de MSCI Europe Index (Net TR) (EUR). Mogelijk zal rekening worden gehouden met deze benchmark (in de basisvaluta van de portefeuille) bij het beheer van de portefeuille. U dient zich er echter van bewust te zijn dat dit mogelijk niet het geval is en dat de opbrengsten wezenlijk kunnen afwijken van het rendement van de gespecificeerde benchmark. 1 De term 'CORE®' is een geregistreerde handelsnaam van Goldman Sachs & Co. 1 Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. 1 De portefeuillevaluta is EUR. De valuta van de aandelencategorie is EUR. 1 Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 17,79
Morningstar categorie Aandelen Europa Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0234681749
Oprichtingsdatum 14/11/2005
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,40% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd 47-49 St Stephen’s Green, Dublin 2 Dublin Ireland
Naam manager Niet beschikbaar
Aanvangsdatum van manager 01/10/1999
Totale netto activa (milj.) 1 958,85 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-6,22%28/09/2020
3 jaar-1,42%28/09/2020
5 jaar4,05%28/09/2020
10 jaar6,20%28/09/2020
Sinds de lancering3,70%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-12,28
1 maand-1,22
3 maanden1,19
6 maanden21,77
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-25,35%15,13%--
201912,88%1,51%1,55%6,40%
2018-4,14%4,88%0,32%-13,70%
20176,23%1,80%3,27%0,91%
2016-6,62%-0,20%6,35%7,19%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99,22%0,00%99,22%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash0,75%0,00%0,75%
Overige0,03%0,00%0,03%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
23,9516,7714,99
Sharpe Ratio
0,060,110,34
Sortino-ratio
0,070,140,45
Positieve maanden8,0020,0036,00
Negatieve maanden3,0015,0023,00
Slechtste maand-17,00-17,00-17,00
Regio's
Regio%
Eurozone47,46
Europa - ex Euro31,41
Verenigd Koninkrijk19,42
Midden-Oosten0,30
VS0,00
Europe - opkomend0,00
Latijns-Amerika0,00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg17,58
Defensieve consumptiegoederen
16,42
Industrie14,12
Financiële diensten14,07
Technologie9,64
Grondstoffen8,34
Communicatiediensten6,79
Cyclische consumptiegoederen
6,39
Energie2,43
Nutsbedrijven2,43
Vastgoed0,38
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Nestle SA Defensieve consumptiegoederenSwitzerland5,24
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland3,87
Novartis AG GezondheidszorgSwitzerland3,09
Schneider Electric SE IndustrieFrance2,29
Allianz SE Financiële dienstenGermany1,99
Deutsche Post AG IndustrieGermany1,92
ASML Holding NV TechnologieNetherlands1,92
Rio Tinto PLC ADR GrondstoffenUnited Kingdom1,91
Sanofi SA GezondheidszorgFrance1,85
Deutsche Boerse AG Financiële dienstenGermany1,79
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.