JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR
Compartiment van JPMorgan Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in opkomende markten. Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van een fundamenteel, bottom-up proces voor de selectie van effecten. B Hanteert een op sterke overtuigingen gebaseerde aanpak om de beste beleggingsideeën te vinden. B Tracht kwalitatief hoogstaande bedrijven te vinden met fors en duurzaam groeipotentieel. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) Gebruik van de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het is mogelijk dat het Sub-Fonds weinig overeenkomsten vertoont met de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land, of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten.Het Sub-Fonds kan via de China-Hong Kong Stock Connect-programma's in Chinese A-aandelen beleggen. Derivaten Gebruikt voor: hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: meestal niet-afgedekt. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 23/11/2020 26,15
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Emerging Markets
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0217576759
Oprichtingsdatum 20/09/2005
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,74% waarvan 0,45% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager Austin Forey
Aanvangsdatum van manager 07/01/1997
Website http://www.jpmorganassetmanagement.com
Totale netto activa (milj.) 8 833,84 EUR (31/10/2020)
UCITS Ja
Beheerder JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar21,43%20/11/2020
3 jaar10,56%20/11/2020
5 jaar12,78%20/11/2020
10 jaar6,71%20/11/2020
Sinds de lancering8,77%20/11/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202016,73
1 maand5,96
3 maanden16,21
6 maanden33,56
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-20,78%20,33%8,97%-
201917,42%3,05%1,63%7,86%
2018-3,46%-1,25%-3,02%-5,10%
201710,65%1,48%4,83%5,99%
20161,45%5,74%9,28%0,00%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99,30%0,00%99,30%
Obligatie0,01%0,00%0,01%
Cash1,09%0,41%0,67%
Overige0,02%0,00%0,02%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
26,3820,2318,15
Sharpe Ratio
0,760,450,71
Sortino-ratio
1,200,691,16
Positieve maanden7,0021,0040,00
Negatieve maanden5,0015,0020,00
Slechtste maand-15,26-15,26-15,26
Regio's
Regio%
Azië - opkomend55,99
Azië - ontwikkeld23,91
Latijns-Amerika10,70
VS3,09
Afrika2,24
Eurozone2,02
Europe - opkomend1,35
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten23,06
Cyclische consumptiegoederen
21,81
Technologie17,61
Defensieve consumptiegoederen
12,63
Communicatiediensten11,37
Gezondheidszorg4,02
Industrie3,81
Energie1,92
Nutsbedrijven0,80
Grondstoffen0,76
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan5,09
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina4,90
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina4,07
Meituan Cyclische consumptiegoederenChina3,33
Sea Ltd ADR CommunicatiedienstenSingapore3,15
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea3,08
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyclische consumptiegoederenChina2,79
Housing Development Finance Corp Ltd Financiële dienstenIndia2,76
EPAM Systems Inc TechnologieUnited States2,74
Techtronic Industries Co Ltd IndustrieHong Kong2,61
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.