AXA World Funds - Framlington Switzerland A Capitalisation EUR
Compartiment van AXA World Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Beleggingsdoelstelling Het subfonds beoogt een kapitaalgroei op lange termijn, uitgedrukt in CHF, door te beleggen in ondernemingen, ongeacht hun kapitalisatie die gevestigd zijn in Zwitserland. Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief beheerd om beleggingsopportuniteiten in Zwitserse aandelenmarkten te benutten. Beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op een gecombineerde analyse van macroeconomische, sectorale en bedrijfsgebonden cijfers. De aandelenselectieprocedure is gebaseerd op een grondige analyse van het businessmodel van ondernemingen, de kwaliteit van de directie, de groeiperspectieven en het globale risico/opbrengstenprofiel. Het subfonds belegt in aandelen uitgegeven door large, medium of small caps gevestigd in Zwitserland. Het subfonds mag niet meer dan 5% van zijn netto activa beleggen in ICBE's en/of in andere ICB's. Binnen de limiet van 200% van de netto activa van het subfonds, kan aan de doelstellingen van de beleggingsstrategie worden beantwoord door rechtstreekse beleggingen en/of door het gebruik van derivaten. Derivaten kunnen ook gebruikt worden voor afdekking van risico´s. Valuta van het subfonds De referentiemunt van het subfunds is de CHF. Beleggingshorizon Dit subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 8 jaar willen desinvesteren. Uitvoering van aan en verkooporders Orders moeten uiterlijk op de waarderingsdag om 15:00 namiddag (CET) in het bezit zijn van de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de intrinsieke waarde die op de volgende handelsdag berekend wordt. De belegger wordt er op gewezen dat mogelijk extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financiële adviseurs of distributeurs. De intrinsieke waarde van dit subfonds wordt dagelijks berekend.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 24/09/2021 86,76
Morningstar categorie Aandelen Zwitserland Large-Cap
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0184627536
Oprichtingsdatum 27/02/2004
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,77% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres AXA Funds Management S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy Luxembourg 1855 Luxembourg
Naam manager Guillaume Robiolle
Aanvangsdatum van manager 13/05/2004
Website www.axa-im.com
Totale netto activa (milj.) 305,31 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar23,40%24/09/2021
3 jaar13,71%24/09/2021
5 jaar12,83%24/09/2021
10 jaar13,85%24/09/2021
Sinds de lancering9,74%24/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202114,29
1 maand-4,05
3 maanden1,34
6 maanden10,26
Kwartaalrendement
Geen data beschikbaar

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96,27%0,00%96,27%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash3,96%0,23%3,73%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
12,2013,4311,65
Sharpe Ratio
2,101,041,24
Sortino-ratio
5,341,682,08
Positieve maanden---
Negatieve maanden---
Slechtste maand---
Regio's
Regio%
Europa - ex Euro95,21
Azië - ontwikkeld1,06
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg26,40
Financiële diensten18,01
Industrie17,82
Defensieve consumptiegoederen
12,38
Technologie8,70
Cyclische consumptiegoederen
5,08
Grondstoffen3,20
Vastgoed2,09
Nutsbedrijven1,81
Communicatiediensten0,78
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Nestle SA Defensieve consumptiegoederenSwitzerland9,44
Roche Holding AG GezondheidszorgSwitzerland7,64
Novartis AG GezondheidszorgSwitzerland7,58
ABB Ltd IndustrieSwitzerland4,61
Julius Baer Gruppe AG Financiële dienstenSwitzerland4,22
Lonza Group Ltd GezondheidszorgSwitzerland4,19
Partners Group Holding AG Financiële dienstenSwitzerland3,50
Zurich Insurance Group AG Financiële dienstenSwitzerland3,39
UBS Group AG Financiële dienstenSwitzerland3,32
Sika AG GrondstoffenSwitzerland3,20
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.