Robeco BP Global Premium Equities D EUR
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Robeco BP Global Premium Equities is een actief beheerd fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt op een flexibele manier in alle marktkapitalisaties, regio’s en sectoren in ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. De portefeuille wordt bottom up opgebouwd op basis van aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum. Het fonds voert geen actief valutabeleid. De valutaexposure wordt gedreven door aandelenselectie. Benchmark: MSCI World Index (Net Return, EUR) De meeste aandelen die we selecteren via deze benadering maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de benchmark. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Het actieve risico van het fonds kan aanzienlijk zijn. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorwegingen van de benchmark. Er zijn geen restricties voor de afwijking ten opzichte van de benchmark. Deze aandelenklasse van het fonds keert geen dividend uit. U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:


Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 24/09/2021 339,25
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0203975437
Oprichtingsdatum 13/12/2004
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,46% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Robeco Institutional Asset Mgmt BV Weena 850 Rotterdam 3014 DA Netherlands
Naam manager Christopher K. Hart
Aanvangsdatum van manager 15/07/2008
Website www.robeco.com
Totale netto activa (milj.) 3 831,19 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar44,94%24/09/2021
3 jaar6,91%24/09/2021
5 jaar7,59%24/09/2021
10 jaar12,64%24/09/2021
Sinds de lancering7,55%24/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202122,69
1 maand0,55
3 maanden1,14
6 maanden7,31
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
202117,24%3,24%--
2020-27,24%13,14%-0,76%16,56%
201911,64%0,96%4,19%3,68%
2018-4,26%3,96%4,96%-14,55%
20174,15%-2,66%0,02%4,31%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,33%0,00%98,33%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash8,86%7,18%1,67%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
19,8621,5917,34
Sharpe Ratio
1,760,390,51
Sortino-ratio
7,110,560,74
Positieve maanden9,0024,0035,00
Negatieve maanden3,0012,0025,00
Slechtste maand-1,64-18,08-18,08
Regio's
Regio%
VS45,01
Eurozone22,74
Japan10,09
Europa - ex Euro6,81
Azië - ontwikkeld6,73
Verenigd Koninkrijk5,04
Azië - opkomend1,57
Canada0,33
Europe - opkomend0,00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie22,36
Financiële diensten17,01
Technologie15,19
Cyclische consumptiegoederen
11,82
Gezondheidszorg10,73
Grondstoffen9,99
Energie5,44
Communicatiediensten3,79
Defensieve consumptiegoederen
1,35
Vastgoed0,65
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Capgemini SE TechnologieFrance1,76
Sanofi SA GezondheidszorgFrance1,71
Compagnie de Saint-Gobain SA IndustrieFrance1,67
Stellantis NV Cyclische consumptiegoederenNetherlands1,65
DuPont de Nemours Inc GrondstoffenUnited States1,58
Sony Group Corp TechnologieJapan1,57
Goldman Sachs Group Inc Financiële dienstenUnited States1,56
Everest Re Group Ltd Financiële dienstenUnited States1,52
Honda Motor Co Ltd Cyclische consumptiegoederenJapan1,49
Cisco Systems Inc TechnologieUnited States1,47
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.