Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR
Compartiment van Nordea 1, SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het deelfonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouders te beschermen en een adequaat beleggingsrendement te bieden door middel van een “Stable Equities” beleggingsproces. Een kwantitatief beleggingsproces waarbij wordt gezocht naar aandelen met een stabiele ontwikkeling van het rendement en de koers en met een gematigde waardering. In het proces wordt vooral gezocht naar bedrijven met een stabiele ontwikkeling van bijvoorbeeld winst, dividenden en cashflow. Het deelfonds zal minimaal drie vierde van zijn netto-activa beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld. Het deelfonds kan maximaal 10% van zijn totale activa via Stock Connect in Chinese A-aandelen beleggen. Het deelfonds zal door beleggingen en/of posities in contanten aan andere valuta's dan de basisvaluta worden blootgesteld. Het deelfonds kan derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer, om risico te beperken en/of om extra kapitaal of inkomen te genereren. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het deelfonds kan participeren in een effectenbeleningsprogramma. Elke belegger kan zijn aandelen in het deelfonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit deelfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het deelfonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 21,15
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Value
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0112467450
Oprichtingsdatum 02/01/2006
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,81% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Nordea Investment Funds SA 562, rue de Neudorf Luxembourg L-2220 Luxembourg
Naam manager Claus Vorm
Aanvangsdatum van manager 15/01/2010
Website www.nordea.lu
Totale netto activa (milj.) 2 360,33 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder Nordea Investment Funds SA

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-8,72%28/09/2020
3 jaar1,95%28/09/2020
5 jaar4,37%28/09/2020
10 jaar8,59%28/09/2020
Sinds de lancering3,94%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-12,71
1 maand-1,54
3 maanden-1,03
6 maanden9,42
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-18,65%8,42%--
201911,18%0,37%6,40%4,17%
2018-6,45%6,89%5,42%-9,26%
20174,09%-2,98%-2,64%2,66%
20160,32%4,84%0,10%3,94%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99,29%0,00%99,29%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash0,71%0,00%0,71%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
20,1914,6612,85
Sharpe Ratio
0,180,150,38
Sortino-ratio
0,250,200,54
Positieve maanden4,0021,0033,00
Negatieve maanden7,0014,0026,00
Slechtste maand-10,33-10,33-10,33
Regio's
Regio%
VS60,74
Eurozone10,54
Japan10,33
Canada5,97
Azië - ontwikkeld3,61
Verenigd Koninkrijk3,07
Azië - opkomend2,06
Europa - ex Euro1,68
Midden-Oosten1,31
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg30,52
Technologie15,70
Communicatiediensten13,93
Defensieve consumptiegoederen
9,85
Cyclische consumptiegoederen
8,00
Financiële diensten6,16
Industrie5,07
Nutsbedrijven4,61
Vastgoed3,29
Energie0,55
Grondstoffen0,29
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Comcast Corp Class A CommunicatiedienstenUnited States3,29
Johnson & Johnson GezondheidszorgUnited States2,94
Cisco Systems Inc TechnologieUnited States2,93
Cigna Corp GezondheidszorgUnited States2,75
Oracle Corp TechnologieUnited States2,74
Medtronic PLC GezondheidszorgUnited States2,64
AT&T Inc CommunicatiedienstenUnited States2,56
AutoZone Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States2,50
KDDI Corp CommunicatiedienstenJapan2,44
Nippon Telegraph & Telephone Corp CommunicatiedienstenJapan2,36
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.