Comgest Growth Emerging Markets USD Acc
Compartiment van Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het Fonds streeft naar een verhoging van de waarde van het Fonds (vermogensgroei) op lange termijn. Het Fonds streeft deze doelstelling na via belegging in een portefeuille van bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Het Fonds zal minimaal twee derde van zijn vermogen beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die worden genoteerd of verhandeld aan gereglementeerde markten en die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in opkomende markten, of in effecten die worden uitgegeven door de overheden van opkomende landen. De opkomende landen zijn hoofdzakelijk gesitueerd in Afrika, Azië, LatijnsAmerika en Oost en ZuidEuropa. Het Fonds kan direct of indirect (via participatory notes of warrants met lage uitoefenprijs/call-warrants) beleggen in Chinese A-aandelen. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelenverwante effecten, kan het, als dit in het belang van de beleggers wordt geacht, ook beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit uitgegeven of gewaarborgd door een overheid van een opkomend land, de VS of een lidstaat van de Europese Unie. Het Fonds kan beleggen in vastgoedbeleggingstrusts (real estate investment trusts, REIT’s) en/of deelnemingsrechten van andere icbe’s of andere gemeenschappelijke beleggingsfondsen, met inbegrip van andere compartimenten van Comgest Growth plc. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. Voor niet-uitkerende aandelencategorieën worden de inkomsten van het Fonds integraal herbelegd. Voor uitkerende aandelencategorieën kunnen de inkomsten aan de beleggers worden uitgekeerd in de vorm van dividenden. Gelet op de langetermijndoelstelling van het Fonds, is dit Fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn minder lang dan 5 jaar te beleggen. De aandelen in het Fonds worden iedere dag die een werkdag in zowel Dublin als Luxemburg is, verhandeld. U kunt een order om aandelen te kopen of te verkopen plaatsen op iedere werkdag. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten, zoals valutatermijncontracten of valutaswaps, teneinde de impact van veranderingen in de wisselkoersen op de waarde van het fonds te beperken. De basisvaluta van het Fonds is USD.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 25/09/2020 39,47
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Emerging Markets
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN IE0033535182
Oprichtingsdatum 21/11/2003
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,56% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Comgest Asset Management Intl Ltd "Fifth Floor, Fitzwilton House" Wilton Place Dublin Ireland
Naam manager Wojciech Stanislawski
Aanvangsdatum van manager 01/01/2006
Website www.comgest.com
Totale netto activa (milj.) 4 617,69 USD (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder RBC Investor Services Ireland Ltd

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar3,11%25/09/2020
3 jaar-1,55%25/09/2020
5 jaar5,80%25/09/2020
10 jaar2,10%25/09/2020
Sinds de lancering8,50%25/09/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-4,64
1 maand-4,20
3 maanden5,76
6 maanden26,30
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-24,28%16,98%--
20199,22%1,54%-3,54%8,41%
2018-3,39%-9,77%-0,67%-7,42%
201711,68%6,65%6,62%8,03%
20161,72%1,85%7,44%-5,56%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96,07%0,00%96,07%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash3,92%0,00%3,92%
Overige0,01%0,00%0,01%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
25,6019,1517,57
Sharpe Ratio
0,37-0,020,33
Sortino-ratio
0,52-0,030,49
Positieve maanden7,0018,0033,00
Negatieve maanden4,0017,0026,00
Slechtste maand-16,69-16,69-16,69
Regio's
Regio%
Azië - opkomend46,23
Azië - ontwikkeld21,02
Latijns-Amerika12,51
Afrika7,77
Europe - opkomend3,62
VS2,99
Japan1,92
Verenigd Koninkrijk0,01
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten25,39
Communicatiediensten21,18
Technologie18,02
Defensieve consumptiegoederen
11,67
Cyclische consumptiegoederen
8,68
Nutsbedrijven6,46
Industrie3,13
Gezondheidszorg1,53
Energie0,03
Grondstoffen0,01
Vastgoed0,00
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina6,27
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea5,57
NetEase Inc ADR CommunicatiedienstenChina5,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan5,05
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina3,94
Hengan International Group Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina3,48
Power Grid Corp Of India Ltd NutsbedrijvenIndia3,43
NCsoft Corp CommunicatiedienstenSouth Korea3,09
Sanlam Ltd Financiële dienstenSouth Africa3,08
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong3,04
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.