PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation
Compartiment van PIMCO Funds: Global Investors Series PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het fonds streeft ernaar op een voorzichtige wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van "investment grade" vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld, en die hoofdzakelijk in euro genoteerd zijn. Het fonds kan eveneens andere valuta's houden en effecten waarvan de prijs in andere valuta's is uitgedrukt. De beleggingsadviseur zal effecten selecteren met wisselende terugbetalingsdata op basis van zijn verwachtingen ten aanzien van rente en wisselkoersschommelingen. Hoewel investment grade effecten, zoals vastgesteld door internationale ratingbureaus, mogelijk lagere inkomsten opleveren dan noninvestment grade effecten, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico. Het fonds kan ook tot 10% beleggen in effecten met een rating onder 'Baa' maar wel met minimale rating 'B' volgens dezelfde ratingbureaus met uitzondering van door hypotheek gedekte effecten, waarvoor er geen minimale kredietratingvereiste geldt. Deze effecten worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoger risico, maar ze betalen ook hogere inkomsten. De benchmark van het fonds is de Citigroup European Broad Investment Grade Index (EUR ). Hij wordt gebruikt om de duration te meten. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effect voor een wijziging in de rentevoeten. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn gevoeligheid voor de rentevoeten. Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid raadpleeg het prospectus. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het derivatenrendement is gekoppeld aan de evolutie van het onderliggende actief. Alle inkomsten die het fonds genereert, zullen worden herbelegd om de waarde van uw belegging te verhogen. U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen van het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 07/05/2021 24,77
Morningstar categorie Obligaties EUR Gediversifieerd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN IE0005304773
Oprichtingsdatum 08/05/2002
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 0,81% waarvan 0,35% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Mutual House 70 Conduit Street Dublin W1S 2GF Ireland
Naam manager Andrew Thomas Balls
Aanvangsdatum van manager 01/02/2009
Website www.pimco.com
Totale netto activa (milj.) 3 056,97 EUR (30/04/2021)
UCITS Ja
Beheerder State Street Fund Services (Ireland) Ltd

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar2,95%07/05/2021
3 jaar2,61%07/05/2021
5 jaar2,40%07/05/2021
10 jaar4,31%07/05/2021
Sinds de lancering4,23%07/05/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2021-2,40
1 maand-0,64
3 maanden-1,82
6 maanden-1,98
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2021-2,01%---
2020-1,93%3,23%1,71%1,48%
20193,01%2,67%2,47%-2,29%
20180,70%-0,26%-0,57%0,53%
2017-0,58%0,58%1,11%0,48%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0,15%0,03%0,12%
Obligatie165,08%56,18%108,90%
Cash54,34%63,51%-9,17%
Overige2,10%1,95%0,15%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3,044,023,66
Sharpe Ratio
0,860,760,80
Sortino-ratio
1,341,101,21
Positieve maanden8,0023,0037,00
Negatieve maanden4,0013,0023,00
Slechtste maand-1,86-4,14-4,14
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Fin Fut Euro-Oat Eux 10Yr 03/08/21 14,09
Euro Bobl Future Mar 21 09/03/2021Germany10,05
Pimco Euro Short Mat Etf Eur Acc 01/09/2021Ireland8,44
Fin Fut Euro-Schatz 2Yr Eux 03/08/21 6,72
Fin Fut Eur-Buxl 30Yr Eux 03/08/21 6,46
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/21 01/04/20216,37
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/21 6,16
Federal National Mortgage Association 2% 11/03/2051United States5,89
Nykredit Realkredit A/S 1% 01/10/2050Denmark3,65
Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/21 3,40
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.