PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation
Compartiment van PIMCO Funds: Global Investors Series PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het fonds streeft ernaar op een voorzichtige wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van "investment grade" vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld, en die hoofdzakelijk in euro genoteerd zijn. Het fonds kan eveneens andere valuta's houden en effecten waarvan de prijs in andere valuta's is uitgedrukt. De beleggingsadviseur zal effecten selecteren met wisselende terugbetalingsdata op basis van zijn verwachtingen ten aanzien van rente en wisselkoersschommelingen. Hoewel investment grade effecten, zoals vastgesteld door internationale ratingbureaus, mogelijk lagere inkomsten opleveren dan noninvestment grade effecten, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico. Het fonds kan ook tot 10% beleggen in effecten met een rating onder 'Baa' maar wel met minimale rating 'B' volgens dezelfde ratingbureaus met uitzondering van door hypotheek gedekte effecten, waarvoor er geen minimale kredietratingvereiste geldt. Deze effecten worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoger risico, maar ze betalen ook hogere inkomsten. De benchmark van het fonds is de Citigroup European Broad Investment Grade Index (EUR ). Hij wordt gebruikt om de duration te meten. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effect voor een wijziging in de rentevoeten. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn gevoeligheid voor de rentevoeten. Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid raadpleeg het prospectus. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het derivatenrendement is gekoppeld aan de evolutie van het onderliggende actief. Alle inkomsten die het fonds genereert, zullen worden herbelegd om de waarde van uw belegging te verhogen. U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen van het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Renterisico
Risico van de specifiek onderliggende waarden

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/202024,85
Morningstar categorieObligaties EUR Gediversifieerd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINIE0005304773
Oprichtingsdatum08/05/2002
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten0,81% waarvan 0,35% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Mutual House 70 Conduit Street Dublin W1S 2GF Ireland
Naam managerAndrew Thomas Balls
Aanvangsdatum van manager01/02/2009
Websitewww.pimco.com
Totale netto activa (milj.)3,074.14 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderState Street Fund Services (Ireland) Ltd

Wettelijk document

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar6.74%21/02/2020
3 jaar3.67%21/02/2020
5 jaar2.51%21/02/2020
10 jaar5.00%21/02/2020
Sinds de lancering4.54%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20202.31%
1 maand1.68%
3 maanden1.72%
6 maanden-0.08%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20193.01%2.67%2.47%-2.29%
20180.70%-0.26%-0.57%0.53%
2017-0.58%0.58%1.11%0.48%
20161.90%2.14%1.74%-1.62%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.00%0.00%0.00%
Obligatie217.97%53.82%164.14%
Cash68.44%133.37%-64.93%
Overige0.79%0.00%0.79%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3.882.903.46
Sharpe Ratio
1.821.440.81
Sortino-ratio
5.063.771.37
Positieve maanden8.0021.0035.00
Negatieve maanden4.0015.0025.00
Slechtste maand-0.97-0.97-2.44
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Iro Usd 1y C 1.50000 M 03/10/20 Glm 10/03/2020United States21.25
Iro Usd 1y C 1.50000 M 03/10/20 Myc 10/03/2020United States20.98
Euro BOBL Future Dec19 06/12/2019Germany17.08
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc 01/05/2020Ireland9.75
Long-Term Euro-BTP Futures Dec19 06/12/2019Germany9.73
Euro BUND Future Dec19 06/12/2019Germany9.08
Euro BUXL 30Y Bond Dec19 06/12/2019Germany8.74
Euro OAT Dec19 06/12/2019Germany7.15
Federal National Mortgage Association 3.5% 13/11/2049United States6.26
Iro Usd 5y C 1.61750 M 07/10/20 Glm 10/07/2020United States6.03
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
24.85
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.