JPMorgan Funds - China Fund A (dist) - USD
Compartiment van JPMorgan Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn genereren door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in de Volksrepubliek China. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van een fundamenteel, bottom-up proces voor de selectie van effecten. B Hanteert een op sterke overtuigingen gebaseerde aanpak om de beste beleggingsideeën te vinden. B Tracht kwalitatief hoogstaande bedrijven te vinden met fors en duurzaam groeipotentieel. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub- Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub-Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de Volksrepubliek China of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-Fonds kan maximaal 40% van zijn vermogen in Chinese A-aandelen beleggen: maximaal 20% direct via de China-Hong Kong Stock Connect- en de RQFII- en QFIIprogramma's, en maximaal 20% indirect via deelnemingsbewijzen. Het Sub- Fonds kan in smallcaps beleggen en van tijd tot tijd een geconcentreerde portefeuille van effecten of sectoren hebben. Derivaten Gebruikt voor: hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: meestal niet-afgedekt. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert normaliter in September een jaarlijks dividend uit dat gebaseerd is op de te rapporteren inkomsten. Deze Aandelenklasse wordt geacht te voldoen aan de criteria van rapporterend fonds in het kader van de Britse belastingwet op offshore-fondsen. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 24/09/2021 102,96
Morningstar categorie Aandelen China
Valuta USD
Distributie status Distributie
ISIN LU0051755006
Oprichtingsdatum 04/07/1994
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 500,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend 30%
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,76% waarvan 0,53% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager Howard Wang
Aanvangsdatum van manager 20/09/2005
Website http://www.jpmorganassetmanagement.com
Totale netto activa (milj.) 7 349,50 USD (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar5,96%24/09/2021
3 jaar20,13%24/09/2021
5 jaar16,64%24/09/2021
10 jaar12,13%24/09/2021
Sinds de lancering9,50%24/09/2021
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2021-16,77
1 maand-6,29
3 maanden-19,44
6 maanden-13,16
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2021-2,89%9,05%--
2020-6,53%26,27%15,43%24,37%
201923,78%-1,28%1,86%13,51%
20181,65%-2,34%-10,59%-13,40%
201713,30%10,95%12,23%12,78%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
09/09/20210,0127/09/2021
10/09/20200,0124/09/2020
05/09/20190,0919/09/2019
05/09/20180,0119/09/2018
12/09/20170,1028/09/2017
01/09/20160,7626/09/2016
16/09/20151,2130/09/2015
17/09/20140,0330/09/2014
13/09/20130,2930/09/2013
13/09/20120,1427/09/2012
02/09/20080,8118/09/2008

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97,79%0,00%97,79%
Obligatie2,19%0,00%2,19%
Cash11,49%11,49%0,00%
Overige0,02%0,00%0,02%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
24,4624,1721,01
Sharpe Ratio
0,420,890,88
Sortino-ratio
0,621,401,41
Positieve maanden7,0025,0040,00
Negatieve maanden5,0011,0020,00
Slechtste maand-14,01-14,01-14,01
Regio's
Regio%
Azië - opkomend75,74
Latijns-Amerika7,32
Europa - ex Euro6,03
Eurozone4,69
Azië - ontwikkeld4,01
Sectorweging
Sector% van aandeel
Cyclische consumptiegoederen
24,90
Communicatiediensten13,45
Financiële diensten9,78
Technologie8,67
Defensieve consumptiegoederen
6,42
Industrie4,50
Gezondheidszorg3,94
Vastgoed3,61
Nutsbedrijven2,24
Grondstoffen1,89
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina9,55
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyclische consumptiegoederenChina6,83
Meituan Cyclische consumptiegoederenChina5,44
Wuxi Biologics Cayman Inc Common Stock Usd 0.00001 Cayman Islands3,67
China Merchants Bank Co Ltd Class H Financiële dienstenChina2,98
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina2,89
Chailease Holding Co Ltd Financiële dienstenTaiwan2,37
Pinduoduo Inc ADR Cyclische consumptiegoederenChina2,36
ENN Energy Holdings Ltd NutsbedrijvenChina2,24
NetEase Inc Ordinary Shares CommunicatiedienstenChina2,07
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.