Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation GBP
Compartiment van Threadneedle Investment Funds ICVC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Verenigd Koninkrijk)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de EMIX Smaller European Companies Ex UK Index, na aftrek van kosten. Het Fonds wordt actief beheerd, en belegt ten minste 75% van zijn activa in aandelen van smallcaps op het Europese vasteland. Het Fonds selecteert kleinere ondernemingen met goede vooruitzichten op een stijging van de aandelenkoers, die actief kunnen zijn in welke bedrijfstak of economische sector ook, en in sommige gevallen kan dit gepaard gaan met blootstelling aan onontgonnen groeimarkten die vaak niet toegankelijk zijn voor grote ondernemingen. De EMIX Smaller European Companies Ex UK Index geldt als een goede afspiegeling van de beursprestaties van smallcaps in Europa (behalve het VK), en omvat momenteel ruim 1000 ondernemingen. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren. Het Fonds belegt doorgaans in minder dan 100 bedrijven, waaronder mogelijk een aantal bedrijven die geen deel uitmaken van de EMIX Smaller European Companies Ex UK Index. Het Fonds kan daarnaast ook beleggen in andere activa zoals contanten en deposito's en andere fondsen aanhouden (waaronder door onderdelen van Columbia Threadneedle beheerde fondsen), wanneer dit passend wordt geacht. Het Fonds belegt permanent minimaal 75% van zijn activa in aandelen uit de Europese Economische Ruimte (behalve Liechtenstein), en komt daardoor in Frankrijk in aanmerking voor het PEA (Plan d'Epargne en Actions). Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere dag die een werkdag is in Londen. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en beleid en andere informatie over het Fonds" in het Prospectus. Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document worden gebruikt vindt u in het glossarium van de fondsen dat is gepubliceerd op onze website: www.columbiathreadneedle.com.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 10,30
Morningstar categorie Aandelen Europa excl. VK Small/Mid Cap
Valuta GBP
Distributie status Kapitalisatie
ISIN GB0001531424
Oprichtingsdatum 14/11/1997
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 GBP
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,69% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Threadneedle Investment Services Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6AG London EC4N 6AG United Kingdom
Naam manager Philip Dicken
Aanvangsdatum van manager 15/04/2019
Website www.columbiathreadneedle.com
Totale netto activa (milj.) 431,41 GBP (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder -

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in GBP
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar14,72%28/09/2020
3 jaar7,72%28/09/2020
5 jaar14,48%28/09/2020
10 jaar13,35%28/09/2020
Sinds de lancering14,16%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in GBP
Rendement
sinds 01/01/20208,72
1 maand2,03
3 maanden7,70
6 maanden36,62
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-19,88%26,88%--
20198,89%10,24%-2,26%5,75%
2018-1,87%6,97%-0,60%-15,35%
20178,94%9,85%2,09%4,02%
20162,99%1,81%10,67%0,28%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97,38%0,00%97,38%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash2,62%0,00%2,62%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
25,7418,3316,00
Sharpe Ratio
0,640,510,65
Sortino-ratio
0,980,761,00
Positieve maanden7,0021,0040,00
Negatieve maanden4,0014,0019,00
Slechtste maand-12,11-12,11-12,11
Regio's
Regio%
Eurozone70,19
Europa - ex Euro24,38
Verenigd Koninkrijk2,81
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie22,79
Gezondheidszorg19,32
Technologie15,52
Cyclische consumptiegoederen
11,01
Financiële diensten8,81
Grondstoffen8,34
Communicatiediensten7,50
Defensieve consumptiegoederen
3,51
Vastgoed0,58
Energie0,00
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Kingspan Group PLC IndustrieUnited Kingdom2,81
Eurofins Scientific SE GezondheidszorgFrance2,78
Sika AG Registered Shares GrondstoffenSwitzerland2,74
SimCorp A/S TechnologieDenmark2,68
Belimo Holding AG IndustrieSwitzerland2,67
SIG Combibloc Group AG Ordinary Shares Cyclische consumptiegoederenSwitzerland2,65
IMCD NV GrondstoffenNetherlands2,65
Sartorius AG Participating Preferred GezondheidszorgGermany2,64
VAT Group AG IndustrieSwitzerland2,60
FinecoBank SpA Financiële dienstenItaly2,56
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.