DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap
Compartiment van DPAM INVEST B (SICAV gedomicilieerd te België)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals sociale, ecologische en duurzame criteria). Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 16.00 uur (Belgische tijd) worden ingediend bij Bank Degroof Petercam NV of bij Caceis Belgium NV. De rechten van deelneming van het fonds zijn nietdividendgerechtigde kapitalisatieaandelen. Alle door het fonds verkregen inkomsten worden herbelegd. Het fonds kan naar eigen keuze gebruikmaken van derivaten (zoals opties en/of termijncontracten ('futures' en/of 'forwards')), niet alleen om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, maar ook om risico's af te dekken (hedging van of blootstelling aan bepaalde marktrisico's). Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 25/09/2020 256,47
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN BE0058652646
Oprichtingsdatum 14/12/2001
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 1,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,76% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Degroof Petercam Asset Management S.A. rue Guimard 16-18 Bruxelles 1040 Belgium
Naam manager Alexander Roose
Aanvangsdatum van manager 01/01/2016
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Totale netto activa (milj.) 1 491,53 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder -

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar13,78%25/09/2020
3 jaar14,52%25/09/2020
5 jaar12,18%25/09/2020
10 jaar10,41%25/09/2020
Sinds de lancering7,19%25/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20206,22
1 maand-0,39
3 maanden5,52
6 maanden25,54
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-13,17%16,39%--
201916,29%4,64%4,21%6,45%
2018-1,78%7,10%4,06%-10,38%
20175,72%1,45%1,07%5,83%
2016-4,17%6,03%2,27%1,46%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,15%0,00%98,15%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash1,85%0,00%1,85%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
18,2614,6513,34
Sharpe Ratio
1,270,930,89
Sortino-ratio
2,061,421,39
Positieve maanden9,0028,0044,00
Negatieve maanden2,007,0015,00
Slechtste maand-9,03-9,03-9,03
Regio's
Regio%
VS47,88
Eurozone18,14
Europa - ex Euro10,20
Azië - opkomend8,03
Japan5,72
Azië - ontwikkeld3,91
Verenigd Koninkrijk3,16
Latijns-Amerika1,11
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie22,43
Gezondheidszorg22,39
Financiële diensten16,91
Industrie10,20
Cyclische consumptiegoederen
8,06
Defensieve consumptiegoederen
7,50
Communicatiediensten4,08
Vastgoed3,87
Grondstoffen2,71
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Microsoft Corp TechnologieUnited States2,53
Intuit Inc TechnologieUnited States2,32
Lonza Group Ltd GezondheidszorgSwitzerland2,30
Thermo Fisher Scientific Inc GezondheidszorgUnited States2,28
Danaher Corp GezondheidszorgUnited States2,28
Mastercard Inc A Financiële dienstenUnited States2,21
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina2,17
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina2,16
Nike Inc B Cyclische consumptiegoederenUnited States2,13
SAP SE TechnologieGermany2,13
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.