T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD
Compartiment van T. Rowe Price Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Doelstelling Verhoging van de waarde van zijn aandelen, op lange termijn, door stijging van de waarde van zijn beleggingen. Portefeuille-effecten Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van grote en middelgrote kwaliteitsbedrijven in de Verenigde Staten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging en efficiënt portefeuillebeheer. Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt de volgende benadering: ■Identificeert kwaliteitsbedrijven met leidende posities op groeiende markten. ■Integreert fundamenteel onderzoek met nadruk op duurzame groei (in tegenstelling tot dynamische groei). ■Focust op winsten van hoge kwaliteit, sterke groei van de vrije kasstroom, aandeelhoudersvriendelijk management een rationeel concurrentieklimaat. ■Vermijdt om teveel voor groei te betalen en zorgt voor brede diversificatie van de portefeuille. Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Referentievaluta portefeuille USD BELANGRIJKE TERMEN Blue chips Gevestigde bedrijven met zeer gerenommeerde producten of diensten en een sterke financiële positie. Aandelen Effecten die een gedeeltelijk eigendom van een onderneming vertegenwoordigen. Derivaten Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meerdere tarieven, indices, aandelenkoersen of andere waarden. Hedging Streven om blootstelling aan verschillende beleggingsrisico's te verminderen of te neutraliseren. Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur MET op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 22/01/2021 78,39
Morningstar categorie Aandelen VS Large-Cap Groei
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0133085943
Oprichtingsdatum 05/02/2003
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,59% waarvan 0,90% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35, Boulevard du Prince Henri Luxembourg L-1724 Luxembourg
Naam manager Larry J. Puglia
Aanvangsdatum van manager 05/02/2003
Website www.troweprice.com
Totale netto activa (milj.) 1 287,52 USD (31/12/2020)
UCITS Ja
Beheerder J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar29,40%22/01/2021
3 jaar18,76%22/01/2021
5 jaar21,04%22/01/2021
10 jaar16,48%22/01/2021
Sinds de lancering12,15%22/01/2021
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20213,04
1 maand3,10
3 maanden7,90
6 maanden16,03
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-13,28%25,47%13,36%7,78%
201915,28%3,76%-1,58%9,26%
20182,61%8,62%6,38%-14,21%
20179,37%7,12%4,98%8,16%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99,81%0,00%99,81%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash0,19%0,00%0,19%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
26,0420,3317,30
Sharpe Ratio
1,210,940,98
Sortino-ratio
2,311,601,62
Positieve maanden8,0026,0044,00
Negatieve maanden4,0010,0016,00
Slechtste maand-10,20-10,20-10,56
Regio's
Regio%
VS89,87
Azië - opkomend6,92
Azië - ontwikkeld1,38
Verenigd Koninkrijk0,61
Midden-Oosten0,42
Canada0,41
Europa - ex Euro0,20
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie28,46
Communicatiediensten22,56
Cyclische consumptiegoederen
18,51
Gezondheidszorg12,22
Financiële diensten11,74
Industrie3,92
Defensieve consumptiegoederen
1,21
Vastgoed0,64
Grondstoffen0,54
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States9,61
Facebook Inc A CommunicatiedienstenUnited States6,48
Alphabet Inc Class C CommunicatiedienstenUnited States5,39
Microsoft Corp TechnologieUnited States5,26
Apple Inc TechnologieUnited States5,19
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina3,20
Visa Inc Class A Financiële dienstenUnited States3,16
PayPal Holdings Inc Financiële dienstenUnited States2,79
Tencent Holdings Ltd ADR CommunicatiedienstenChina2,60
ServiceNow Inc TechnologieUnited States2,54
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.