Comgest Growth Europe EUR Acc
Compartiment van Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het Fonds streeft naar verhoging van de waarde van het Fonds (vermogensgroei) op lange termijn. Het streeft deze doelstelling na via belegging in een portefeuille van bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Het Fonds zal minimaal 51% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen en preferente aandelen en minimaal twee derde van zijn vermogen in effecten uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Europa, of in effecten gewaarborgd door Europese overheden. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelenverwante effecten, kan het ook beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit, zoals Europese staatsobligaties, als dit in het belang van de beleggers wordt geacht. Het Fonds kan beleggen in andere compartimenten van Comgest Growth plc. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. Voor nietuitkerende aandelencategorieën worden de inkomsten van het Fonds integraal herbelegd. Voor uitkerende aandelencategorieën kunnen de inkomsten aan de beleggers worden uitgekeerd in de vorm van dividenden. Gelet op de langetermijndoelstelling van het Fonds, is dit Fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn minder lang dan 5 jaar te beleggen. De aandelen in het Fonds worden iedere dag die een werkdag in zowel Dublin als Luxemburg is, verhandeld. U kunt een order om aandelen te kopen of te verkopen plaatsen op iedere werkdag.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 22/01/2021 32,67
Morningstar categorie Aandelen Europa Large Cap Groei
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN IE0004766675
Oprichtingsdatum 15/05/2000
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,53% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Comgest Asset Management Intl Ltd "Fifth Floor, Fitzwilton House" Wilton Place Dublin Ireland
Naam manager Laurent Dobler
Aanvangsdatum van manager 01/01/2006
Website www.comgest.com
Totale netto activa (milj.) 4 221,64 EUR (31/12/2020)
UCITS Ja
Beheerder RBC Investor Services Ireland Ltd

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar7,08%21/01/2021
3 jaar11,64%21/01/2021
5 jaar11,09%21/01/2021
10 jaar11,83%21/01/2021
Sinds de lancering5,91%21/01/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20211,02
1 maand3,76
3 maanden9,04
6 maanden7,65
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-11,90%13,20%2,09%8,74%
201915,53%5,57%3,07%6,54%
2018-3,82%10,78%4,11%-14,35%
20177,78%2,50%0,75%1,36%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel94,24%0,00%94,24%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash5,76%0,00%5,76%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
17,9514,1812,48
Sharpe Ratio
0,680,910,80
Sortino-ratio
1,131,471,30
Positieve maanden8,0025,0036,00
Negatieve maanden4,0011,0024,00
Slechtste maand-7,94-7,94-7,94
Regio's
Regio%
Eurozone57,12
Europa - ex Euro30,46
VS5,38
Verenigd Koninkrijk1,29
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg28,69
Technologie21,24
Defensieve consumptiegoederen
15,13
Industrie12,19
Cyclische consumptiegoederen
10,13
Grondstoffen3,98
Communicatiediensten0,98
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland5,93
ASML Holding NV TechnologieNetherlands5,01
Novo Nordisk A/S B GezondheidszorgDenmark4,85
SAP SE TechnologieGermany3,90
Essilorluxottica GezondheidszorgFrance3,87
Lonza Group Ltd GezondheidszorgSwitzerland3,72
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyclische consumptiegoederenFrance3,62
Heineken NV Defensieve consumptiegoederenNetherlands3,62
Dassault Systemes SE TechnologieFrance3,27
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Defensieve consumptiegoederenSwitzerland3,16
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.