Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fd A Acc EUR
Compartiment van Invesco Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven. - Het Fonds wordt beheerd aan de hand van “kwantitatieve methoden”. “Kwantitatieve methoden” worden gedefinieerd als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. - Het Fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door de benchmark, MSCI Europe Index (Net Total Return), die wordt gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het merendeel van de aandelen van het Fonds is echter waarschijnlijk een component van de benchmark. Aangezien het Fonds actief wordt beheerd, zal deze overlapping veranderen en kan deze bewering van tijd tot tijd worden gewijzigd. - Het Fonds heeft een ruime bevoegdheid wat de samenstelling van de portefeuille betreft en daardoor zullen de risico- en rendementskenmerken van het Fonds naar verwachting in de loop van de tijd wezenlijk verschillen van de benchmark. - Raadpleeg het gedeelte In het verleden behaalde resultaten hieronder, waar indien relevant een benchmark wordt weergegeven. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen en verkopen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. - Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 30/07/2021 21,97
Morningstar categorie Aandelen Europa Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0119750205
Oprichtingsdatum 06/11/2000
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,59% waarvan 0,65% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Thorsten Paarmann
Aanvangsdatum van manager 30/03/2007
Website www.invescomanagementcompany.lu
Totale netto activa (milj.) 1 640,58 EUR (30/06/2021)
UCITS Ja
Beheerder Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar26,85%30/07/2021
3 jaar4,09%30/07/2021
5 jaar5,56%30/07/2021
10 jaar8,61%30/07/2021
Sinds de lancering3,87%30/07/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202117,99
1 maand2,42
3 maanden7,70
6 maanden16,99
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20217,89%6,77%--
2020-23,72%11,34%3,57%5,26%
201912,34%-0,85%3,37%4,14%
2018-4,51%4,84%-0,78%-12,38%
20175,78%2,37%2,05%1,80%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96,63%0,00%96,63%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash3,38%0,01%3,37%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
10,2416,0813,31
Sharpe Ratio
2,340,330,53
Sortino-ratio
7,060,420,70
Positieve maanden9,0025,0040,00
Negatieve maanden2,0010,0019,00
Slechtste maand-3,45-17,35-17,35
Regio's
Regio%
Eurozone41,51
Europa - ex Euro37,05
Verenigd Koninkrijk16,20
VS1,51
Latijns-Amerika0,36
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg21,32
Defensieve consumptiegoederen
19,77
Industrie13,74
Communicatiediensten13,03
Financiële diensten8,75
Grondstoffen7,18
Cyclische consumptiegoederen
6,05
Technologie5,37
Nutsbedrijven1,18
Energie0,22
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Nestle SA Defensieve consumptiegoederenSwitzerland1,85
Telefonica SA CommunicatiedienstenSpain1,54
AstraZeneca PLC GezondheidszorgUnited Kingdom1,53
Roche Holding AG GezondheidszorgSwitzerland1,45
ABB Ltd IndustrieSwitzerland1,41
L'Oreal SA Defensieve consumptiegoederenFrance1,37
Sonova Holding AG GezondheidszorgSwitzerland1,34
Geberit AG IndustrieSwitzerland1,31
Getinge AB Class B GezondheidszorgSweden1,29
Wolters Kluwer NV CommunicatiedienstenNetherlands1,29
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.