Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A Accumulation EUR
Compartiment van Invesco Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven. - Het Fonds wordt beheerd aan de hand van 'kwantitatieve methoden'. Wij definiëren 'kwantitatieve methoden' als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag in Luxemburg (zoals gedefinieerd in het Prospectus) kopen en verkopen. - Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 30/09/2020 17,69
Morningstar categorie Aandelen Europa Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0119750205
Oprichtingsdatum 06/11/2000
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,58% waarvan 0,65% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Michael Fraikin
Aanvangsdatum van manager 28/06/2002
Website www.invescomanagementcompany.lu
Totale netto activa (milj.) 1 990,57 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-8,39%30/09/2020
3 jaar-2,23%30/09/2020
5 jaar1,64%30/09/2020
10 jaar7,40%30/09/2020
Sinds de lancering2,91%30/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-12,03
1 maand0,11
3 maanden3,57
6 maanden15,32
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-23,72%11,34%--
201912,34%-0,85%3,37%4,14%
2018-4,51%4,84%-0,78%-12,38%
20175,78%2,37%2,05%1,80%
2016-5,54%-2,42%4,58%1,42%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,90%0,00%98,90%
Obligatie0,05%0,00%0,05%
Cash2,26%1,22%1,04%
Overige0,01%0,00%0,01%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
22,3315,4313,73
Sharpe Ratio
-0,180,010,18
Sortino-ratio
-0,210,020,23
Positieve maanden9,0023,0038,00
Negatieve maanden2,0012,0021,00
Slechtste maand-17,35-17,35-17,35
Regio's
Regio%
Eurozone43,10
Europa - ex Euro38,70
Verenigd Koninkrijk15,27
Afrika1,23
VS0,01
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg19,22
Defensieve consumptiegoederen
17,47
Communicatiediensten13,20
Industrie10,87
Grondstoffen10,53
Cyclische consumptiegoederen
8,61
Nutsbedrijven5,96
Technologie5,04
Vastgoed3,70
Financiële diensten3,69
Energie0,03
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Rightmove PLC CommunicatiedienstenUnited Kingdom1,56
Genmab A/S GezondheidszorgDenmark1,54
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Financiële dienstenGermany1,52
Deutsche Telekom AG CommunicatiedienstenGermany1,50
Pandora A/S Cyclische consumptiegoederenDenmark1,50
Wolters Kluwer NV CommunicatiedienstenNetherlands1,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV Defensieve consumptiegoederenNetherlands1,48
Flutter Entertainment PLC Cyclische consumptiegoederenUnited Kingdom1,45
BHP Group PLC GrondstoffenUnited Kingdom1,45
Orkla ASA Defensieve consumptiegoederenNorway1,44
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.