MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR
Compartiment van MFS Meridian Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het beleggingsdoel van het fonds is waardestijging van het kapitaal gemeten in euro. Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 75%) in aandelen van de Europese Economische Ruimte. Het fonds kan ook beleggen in andere Europese landen. Sommige landen in Europa, hoofdzakelijk in Oost- Europa, worden momenteel beschouwd als landen met een groeimarkteconomie. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, maar zal niet hoofdzakelijk gebruikmaken van derivaten om het beleggingsdoel van het fonds te verwezenlijken. Inkomsten worden niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar komen tot uiting in het vermogen van het fonds. U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg open zijn voor gewone zaken en de beurs in New York open is voor de handel. Aandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang of het recht om een eigendomsbelang te verwerven in een bedrijf of andere emittent. Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde gebaseerd is op de waarde van één of meer onderliggende indicatoren of het verschil tussen onderliggende indicatoren.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 22/01/2021 42,01
Morningstar categorie Aandelen Europa Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0094557526
Oprichtingsdatum 12/03/1999
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,92% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l 4, rue Albert Borschette L-1246, Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Luxembourg
Naam manager Gabrielle G. Gourgey
Aanvangsdatum van manager 16/01/2006
Totale netto activa (milj.) 2 923,59 EUR (31/12/2020)
UCITS Ja
Beheerder State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-1,80%22/01/2021
3 jaar4,64%22/01/2021
5 jaar6,93%22/01/2021
10 jaar7,79%22/01/2021
Sinds de lancering6,78%22/01/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20210,65
1 maand2,59
3 maanden9,26
6 maanden5,47
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-19,06%13,78%-0,65%8,70%
201913,70%3,55%3,85%5,90%
2018-3,58%5,53%-0,60%-10,47%
20175,41%2,20%0,35%3,53%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,52%0,00%98,52%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash17,77%16,29%1,48%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
21,4914,7612,66
Sharpe Ratio
0,100,450,50
Sortino-ratio
0,140,660,73
Positieve maanden6,0022,0036,00
Negatieve maanden6,0014,0024,00
Slechtste maand-12,54-12,54-12,54
Regio's
Regio%
Eurozone49,92
Verenigd Koninkrijk26,04
Europa - ex Euro19,78
VS2,77
Sectorweging
Sector% van aandeel
Defensieve consumptiegoederen
15,35
Financiële diensten14,00
Cyclische consumptiegoederen
13,49
Communicatiediensten12,87
Gezondheidszorg11,30
Industrie9,99
Grondstoffen6,77
Nutsbedrijven5,50
Technologie4,23
Energie3,43
Vastgoed0,98
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Nestle Sa Defensieve consumptiegoederenSwitzerland4,20
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Cyclische consumptiegoederenFrance3,51
Roche Holding Ag Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland3,39
Vodafone Group Plc CommunicatiedienstenUnited Kingdom2,75
Schneider Electric Se IndustrieFrance2,68
Linde Plc GrondstoffenUnited Kingdom2,58
Flutter Entertainment Plc Cyclische consumptiegoederenUnited Kingdom2,51
Just Eat Takeaway.Com Nv Cyclische consumptiegoederenNetherlands2,32
Diageo Plc Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom2,21
Bnp Paribas Financiële dienstenFrance2,10
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.