DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B EUR Cap
Compartiment van DPAM INVEST B (SICAV gedomicilieerd te België)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Doelstelling Het fonds stelt zich ten doel u de mogelijkheid te bieden via een actief portefeuillebeheer risicoposities op te bouwen in effecten met een aandelenkarakter van Europese ondernemingen die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling. Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor en/of een wezenlijk deel van de activa, activiteiten, winst of beslissingscentra gelegen is in een Europees land en die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals ethische, economische, sociale en/ of ecologische criteria). Inschrijving/terugbetaling Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 16.00 uur (Belgische tijd) worden ingediend bij Petercam nv (financiële dienst en distributeur van het fonds). Voor elk verzoek dat bij andere distributeurs wordt ingediend, kunt u de vereiste informatie rechtstreeks bij die tussenpersonen verkrijgen. Soorten rechten van deelneming De rechten van deelneming van het fonds zijn niet dividendgerechtigde kapitalisatieaandelen. Alle door het fonds verkregen inkomsten worden herbelegd. Derivaten Het fonds kan naar eigen keuze gebruikmaken van derivaten (zoals opties en/of termijncontracten ('futures' en/of 'forwards')), niet alleen om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, maar ook om risico's af te dekken (hedging van of blootstelling aan bepaalde marktrisico's). Beleggingshorizon Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 29/07/2021 404,52
Morningstar categorie Aandelen Europa Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN BE0940002729
Oprichtingsdatum 31/12/2002
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 1,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,75% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Degroof Petercam Asset Management S.A. rue Guimard 16-18 Bruxelles 1040 Belgium
Naam manager Dries Dury
Aanvangsdatum van manager 01/01/2017
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Totale netto activa (milj.) 1 530,59 EUR (30/06/2021)
UCITS Ja
Beheerder -

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar28,48%29/07/2021
3 jaar14,66%29/07/2021
5 jaar13,49%29/07/2021
10 jaar9,65%29/07/2021
Sinds de lancering7,82%29/07/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202118,47
1 maand3,46
3 maanden8,22
6 maanden20,39
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20215,61%7,63%--
2020-17,62%19,33%4,55%7,91%
201915,00%4,03%3,09%7,57%
2018-2,12%6,06%2,25%-12,81%
20176,12%-0,07%3,43%1,19%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,08%0,02%98,05%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash1,95%0,00%1,95%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
13,7615,8813,28
Sharpe Ratio
1,930,951,06
Sortino-ratio
4,821,471,71
Positieve maanden8,0024,0037,00
Negatieve maanden3,0011,0022,00
Slechtste maand-5,17-12,65-12,65
Regio's
Regio%
Eurozone57,59
Europa - ex Euro22,47
Verenigd Koninkrijk18,02
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten17,55
Technologie16,69
Gezondheidszorg14,94
Industrie13,49
Defensieve consumptiegoederen
12,10
Grondstoffen8,06
Cyclische consumptiegoederen
7,13
Communicatiediensten4,66
Nutsbedrijven1,98
Energie1,45
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Cellnex Telecom SA CommunicatiedienstenSpain2,63
SAP SE TechnologieGermany2,17
Kerry Group PLC Class A Defensieve consumptiegoederenIreland2,15
Lonza Group Ltd GezondheidszorgSwitzerland2,15
L'Oreal SA Defensieve consumptiegoederenFrance2,09
Koninklijke DSM NV GrondstoffenNetherlands2,08
Worldline SA TechnologieFrance2,06
Beiersdorf AG Defensieve consumptiegoederenGermany2,06
Merck KGaA GezondheidszorgGermany2,06
ASML Holding NV TechnologieNetherlands2,04
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.