DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B EUR Cap
Compartiment van DPAM INVEST B (SICAV gedomicilieerd te België)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Doelstelling De doelstelling van het fonds is u een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van Europese ondernemingen. Dit compartiment hanteert een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector en wil beleggen in ondernemingen die via hun producten en diensten bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, en wil bedrijven vooruithelpen wat betreft hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en ecologische, sociale en governance (ESG) uitdagingen. Het beleggingsuniversum wordt gereduceerd: de portefeuille richt zich op de bedrijven met een netto positieve bijdrage, dus degene (1) waarvan de hoofdactiviteiten gericht zijn op de ontwikkeling van producten en diensten die bijdragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en (2) het meest gevorderd zijn inzake duurzame ontwikkeling en -engagement op het vlak van ESG-risico's. Dit fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen. Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor en/of een wezenlijk deel van de activa, activiteiten, winstof beslissingscentra gelegen is in een Europees land. De selectie berust op een methodologie die: -de bedrijven uitsluit die niet voldoen aan het Global Compact van de Verenigde Naties (mensen- en arbeidsrechten, bescherming van het milieu en de strijd tegen corruptie), -de bedrijven uitsluit die zich inlaten met controversiële activiteiten of betrokken zijn bij ernstige ESG-controverses, gebruik maakt van een 'best-in-class' kwantitatieve ESG-benadering en een kwalitatieve ESG-benadering, en -op zoek gaat naar impact en duurzaamheidsthema's door ervoor te zorgen dat de producten en/of diensten van het bedrijf – in verhouding tot zijn omzet – duurzame ontwikkeling financieren. Benchmark: MSCI Europe Net Return. Gebruik van de benchmark: de benchmark wordt gebruikt om de prestaties te vergelijken. De selectie en de weging van de activa in de portefeuille van het fonds kunnen aanzienlijk verschillen van de samenstelling van de benchmark. Inschrijving/terugbetaling Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 15.00 uur (Belgische tijd) worden ingediend bij Bank Degroof Petercam NV. Soorten rechten van deelneming De rechten van deelneming van het fonds zijn niet-dividendgerechtigde kapitalisatieaandelen. Alle door het fonds verkregen inkomsten worden herbelegd. Derivaten Het fonds kan naar eigen keuze gebruikmaken van derivaten (zoals opties en/of termijncontracten ('futures' en/of 'forwards')), niet alleen om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, maar ook om risico's af te dekken ).

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 24/09/2021 408,96
Morningstar categorie Aandelen Europa Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN BE0940002729
Oprichtingsdatum 31/12/2002
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 1,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,82% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Degroof Petercam Asset Management S.A. rue Guimard 16-18 Bruxelles 1040 Belgium
Naam manager Dries Dury
Aanvangsdatum van manager 01/01/2017
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Totale netto activa (milj.) 1 755,91 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder Degroof Petercam Asset Services S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar31,33%23/09/2021
3 jaar15,71%23/09/2021
5 jaar13,58%23/09/2021
10 jaar12,27%23/09/2021
Sinds de lancering7,87%23/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202121,01
1 maand-0,50
3 maanden6,81
6 maanden16,33
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20215,61%7,63%--
2020-17,62%19,33%4,55%7,91%
201915,00%4,03%3,09%7,57%
2018-2,12%6,06%2,25%-12,81%
20176,12%-0,07%3,43%1,19%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97,81%0,00%97,81%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash2,19%0,00%2,19%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
13,7115,9413,25
Sharpe Ratio
1,991,031,08
Sortino-ratio
4,971,591,74
Positieve maanden9,0025,0038,00
Negatieve maanden3,0011,0022,00
Slechtste maand-5,17-12,65-12,65
Regio's
Regio%
Eurozone59,15
Europa - ex Euro23,32
Verenigd Koninkrijk15,34
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten17,23
Technologie16,74
Gezondheidszorg15,43
Industrie14,83
Defensieve consumptiegoederen
11,55
Grondstoffen7,81
Cyclische consumptiegoederen
6,76
Communicatiediensten4,20
Nutsbedrijven1,97
Energie1,29
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Merck KGaA GezondheidszorgGermany2,29
Lonza Group Ltd GezondheidszorgSwitzerland2,24
Cellnex Telecom SA CommunicatiedienstenSpain2,21
ASML Holding NV TechnologieNetherlands2,21
Schneider Electric SE IndustrieFrance2,11
Koninklijke DSM NV GrondstoffenNetherlands2,10
Kingspan Group PLC IndustrieIreland2,09
Novo Nordisk A/S Class B GezondheidszorgDenmark2,09
SAP SE TechnologieGermany2,07
UPM-Kymmene Oyj GrondstoffenFinland2,06
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.