Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
Compartiment van Schroder International Selection Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomsten. Ten minste twee derde van het fonds (exclusief contanten) zal worden belegd in obligaties in euro die zijn uitgegeven door ondernemingen uit de hele wereld. Maximaal 20% van het fonds kan worden belegd in obligaties uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen. De markt van bedrijfsobligaties is vooral interessant omdat obligaties in dit segment doorgaans een hogere rente bieden dan staatsobligaties, waardoor hogere opbrengsten op langere termijn mogelijk zijn. Bedrijfsobligaties zijn doorgaans ook minder volatiel dan de aandelen van bedrijven. Naast de vele bedrijven en sectoren van het beleggingsuniversum biedt ook de selectie van emittent en bedrijfstak de mogelijkheid om waarde toe te voegen. Het fonds kan tevens beleggen in andere financiële instrumenten en kan deposito's in contanten houden. Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, om het risico te beperken of om het fonds op efficiëntere wijze te beheren. Het fonds kan gebruikmaken van hefboomwerking en kan shortposities innemen. Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van de Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index. De beheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van deze benchmark. U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 07/05/2021 24,68
Morningstar categorie Obligaties EUR Bedrijven
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0113257694
Oprichtingsdatum 30/06/2000
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,04% waarvan 0,38% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam manager Patrick Vogel
Aanvangsdatum van manager 27/08/2012
Website www.schroders.com
Totale netto activa (milj.) 10 845,26 EUR (30/04/2021)
UCITS Ja
Beheerder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar8,65%07/05/2021
3 jaar3,48%07/05/2021
5 jaar3,38%07/05/2021
10 jaar4,17%07/05/2021
Sinds de lancering4,43%07/05/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2021-0,31
1 maand-0,10
3 maanden-0,29
6 maanden1,83
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2021-0,69%---
2020-7,45%6,67%2,29%3,57%
20193,84%2,84%1,82%0,07%
2018-0,55%-1,01%0,36%-1,69%
20171,10%1,21%1,33%0,89%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0,00%0,00%0,00%
Obligatie100,01%18,70%81,31%
Cash37,44%23,03%14,41%
Overige4,28%0,00%4,28%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
2,976,295,10
Sharpe Ratio
2,630,630,76
Sortino-ratio
13,730,831,03
Positieve maanden10,0022,0036,00
Negatieve maanden2,0014,0024,00
Slechtste maand-0,58-8,16-8,16
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029United States1,08
ING Groep N.V. 0.25% 01/02/2030Netherlands1,04
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 08/06/2026France0,96
APT Pipelines Ltd. 1.25% 15/03/2033Australia0,89
Electricite de France SA 3.375% France0,87
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 04/07/2039Germany0,85
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.25% 26/04/2027United States0,78
Galp Energia SGPS SA 2% 15/01/2026Portugal0,76
BMW Finance N.V. 0% 11/01/2026Germany0,75
Fraport AG 1.875% 31/03/2028Germany0,71
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.