Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR
Compartiment van Fidelity Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een verwacht laag inkomstenniveau. n Ten minste 70% wordt belegd in aandelen van ondernemingen uit de hele wereld. n De beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen. n Aangezien dit fonds over de hele wereld kan beleggen, kan het beleggen in landen die worden beschouwd als opkomende markten. n Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. n Kan direct in aandelen beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds kan vrij beleggingsbeslissingen nemen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. n Inkomsten worden herbelegd in bijkomende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 26,60
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Distributie
ISIN LU0069449576
Oprichtingsdatum 06/09/1996
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend 30%
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,89% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Naam manager Jeremy Philip Elliot Podger
Aanvangsdatum van manager 16/06/2014
Website www.fidelity-international.com
Totale netto activa (milj.) 3 336,68 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder FIL Investment Management (Lux) S.A

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar4,93%28/09/2020
3 jaar7,35%28/09/2020
5 jaar9,51%28/09/2020
10 jaar11,04%28/09/2020
Sinds de lancering7,25%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-1,08
1 maand-2,88
3 maanden3,87
6 maanden24,65
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-18,07%17,25%--
201914,66%2,19%4,53%5,91%
2018-2,86%5,01%5,95%-14,41%
20175,57%-2,55%2,33%3,99%
2016-7,70%0,40%6,04%9,94%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
01/08/20140,0415/08/2014
01/08/20130,1015/08/2013

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,07%0,00%98,07%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash4,30%2,38%1,93%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
21,9217,2215,25
Sharpe Ratio
0,890,530,64
Sortino-ratio
1,270,740,92
Positieve maanden9,0024,0037,00
Negatieve maanden2,0011,0022,00
Slechtste maand-12,41-12,41-12,41
Regio's
Regio%
VS56,17
Eurozone17,02
Japan9,07
Europa - ex Euro6,55
Verenigd Koninkrijk6,12
Azië - ontwikkeld1,42
Azië - opkomend0,88
Midden-Oosten0,85
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie23,49
Financiële diensten17,20
Gezondheidszorg16,23
Communicatiediensten11,06
Cyclische consumptiegoederen
10,74
Nutsbedrijven5,72
Industrie4,98
Defensieve consumptiegoederen
2,24
Vastgoed2,02
Grondstoffen1,89
Energie1,68
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Apple Inc TechnologieUnited States4,06
Microsoft Corp TechnologieUnited States3,45
Alphabet Inc A CommunicatiedienstenUnited States3,09
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States2,85
Fidelity ILF - USD A Acc Ireland2,15
Charter Communications Inc A CommunicatiedienstenUnited States2,15
T-Mobile US Inc CommunicatiedienstenUnited States2,04
HCA Healthcare Inc GezondheidszorgUnited States1,74
Intercontinental Exchange Inc Financiële dienstenUnited States1,60
Vonovia SE VastgoedGermany1,57
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.