Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD
Compartiment van Fidelity Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een verwacht laag inkomstenniveau. n Ten minste 70% belegd in de aandelen van ondernemingen in bijzondere omstandigheden en kleinere groeibedrijven in Azië met uitzondering van Japan. Aandelen in ondernemingen die in bijzondere omstandigheden verkeren, hebben doorgaans waarderingen die aantrekkelijk zijn in verhouding tot het nettovermogen of het winstpotentieel, met bijkomende factoren die een positief effect kunnen hebben op hun aandelenkoers. Het fonds kan zijn nettovermogen direct beleggen in Chinese A- en B-aandelen. n Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. n Tot 25% kan bestaan uit andere beleggingen dan ondernemingen in bijzondere omstandigheden of kleinere groeibedrijven. n Kan direct in aandelen beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds kan vrij beleggingsbeslissingen nemen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. n Inkomsten worden herbelegd in bijkomende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 55,04
Morningstar categorie Aandelen Azië excl. Japan
Valuta USD
Distributie status Distributie
ISIN LU0054237671
Oprichtingsdatum 03/10/1994
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend 30%
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,93% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Naam manager Suranjan Mukherjee
Aanvangsdatum van manager 01/07/2012
Website www.fidelity-international.com
Totale netto activa (milj.) 3 405,81 USD (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder FIL Investment Management (Lux) S.A

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar10,48%28/09/2020
3 jaar3,84%28/09/2020
5 jaar11,06%28/09/2020
10 jaar6,21%28/09/2020
Sinds de lancering6,94%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20200,65
1 maand-3,32
3 maanden12,08
6 maanden29,30
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-20,99%13,97%--
201912,98%0,04%-2,71%9,81%
20181,17%-5,65%-1,44%-9,19%
201714,07%8,82%6,71%6,87%
20161,90%2,96%11,14%-8,32%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,50%0,71%97,79%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash4,57%2,35%2,21%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
23,4518,6816,93
Sharpe Ratio
0,680,220,62
Sortino-ratio
1,040,320,96
Positieve maanden7,0019,0035,00
Negatieve maanden4,0016,0024,00
Slechtste maand-13,31-13,31-13,31
Regio's
Regio%
Azië - opkomend58,13
Azië - ontwikkeld39,12
Verenigd Koninkrijk0,54
Canada0,53
VS0,17
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie20,60
Cyclische consumptiegoederen
19,72
Financiële diensten18,78
Communicatiediensten11,42
Defensieve consumptiegoederen
7,39
Industrie4,98
Energie4,23
Grondstoffen3,77
Vastgoed3,14
Gezondheidszorg2,47
Nutsbedrijven1,75
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina8,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan8,05
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea6,15
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina5,16
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong4,74
China Mengniu Dairy Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina2,49
PT Bank Central Asia Tbk Financiële dienstenIndonesia2,35
Galaxy Entertainment Group Ltd Cyclische consumptiegoederenHong Kong2,33
E. Sun Financial Holding Co Ltd Financiële dienstenTaiwan2,13
HDFC Bank Ltd Financiële dienstenIndia2,00
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.