BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de totale fondsactiva worden belegd in effecten die zijn uitgedrukt in euro. De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale organisaties (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) met vestiging in landen die al dan niet lidstaten van de eurozone zijn. Ten minste 80% van de totale activa van het Fonds zijn van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. De rest kan beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Hierbij zal de BA zich richten op de Bloomberg Barclays Euro- Aggregate 500mm+ Bond Index (de "Index") voor het samenstellen van de portefeuille van het Fonds, alsook voor doeleinden in verband met risicobeheer om ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. de mate van afwijking van de Index) dat het Fonds neemt, op het juiste niveau blijft met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De BA is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de onderdelen of de weging van de Index. De BA kan ook naar goeddunken beleggen in effecten die niet in de Index zijn opgenomen om gebruik te maken van specifieke beleggingskansen. De geografische reikwijdte van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid kan er echter toe leiden dat de posities van de portefeuille slechts in beperkte mate van de Index zullen afwijken. De Index moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 5.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Goud
Goud
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 31/03/202029,45
Morningstar categorieObligaties EUR Gediversifieerd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0050372472
Oprichtingsdatum31/03/1994
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten0,97% waarvan 0,30% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressBlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam managerMichael Krautzberger
Aanvangsdatum van manager17/10/2005
Websitewww.blackrock.com
Totale netto activa (milj.)5,462.26 EUR (29/02/2020)
UCITSJa
BeheerderBank of New York Mellon S.A./N.V.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar0.61%31/03/2020
3 jaar1.44%31/03/2020
5 jaar0.83%31/03/2020
10 jaar3.65%31/03/2020
Sinds de lancering4.88%31/03/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-2.68%
1 maand-4.57%
3 maanden-2.68%
6 maanden-4.75%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20192.56%2.84%2.72%-2.13%
20180.63%-0.90%-0.59%0.18%
2017-0.81%0.64%0.60%0.63%
20162.39%1.56%1.29%-2.10%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
28/09/20010.0512/10/2001
02/01/19981.1030/01/1998
02/01/19971.1031/01/1997
02/01/19961.0029/01/1996
24/04/19950.7027/04/1995

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.00%0.00%0.00%
Obligatie95.20%0.11%95.09%
Cash4.53%0.85%3.68%
Overige1.23%0.00%1.23%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3.862.683.19
Sharpe Ratio
1.871.240.72
Sortino-ratio
5.323.081.20
Positieve maanden7.0019.0033.00
Negatieve maanden4.0016.0026.00
Slechtste maand-0.75-1.04-2.35
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D Ireland2.73
Germany (Federal Republic Of) 0% 12/03/2021Germany2.41
France (Republic Of) 1.75% 25/06/2039France1.50
Italy (Republic Of) 1.3% 15/05/2028Italy1.23
Belgium (Kingdom Of) 0.8% 22/06/2028Belgium1.21
Italy (Republic Of) 1.45% 15/11/2024Italy1.20
Spain (Kingdom of) 2.75% 31/10/2024Spain1.16
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 04/07/2039Germany1.00
France (Republic Of) 2% 25/05/2048France1.00
Japan (Government Of) 0.1% 10/03/2028Japan0.91
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Geen data beschikbaar
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.