BlackRock Global Funds -Emerging Europe A2 EUR
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende landen in Europa of het Middellandse-Zeegebied (landen aan Middellandse Zee). Het Fonds kan indirect beleggen in opkomende markten door te beleggen in American Depository Receipts (ADR) en Global Depositary Receipts (GDR), die genoteerd zijn aan of verhandeld worden op effectenbeurzen en gereglementeerde markten buiten opkomende markten. ADR's en GDR's zijn beleggingen die worden uitgegeven door financiële instellingen die een blootstelling bieden aan onderliggende aandeleneffecten. De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Hierbij zal de BA zich richten op de MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index voor het samenstellen van de portefeuille van het Fonds, alsook voor doeleinden in verband met risicobeheer om ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. de mate van afwijking van de index) dat het Fonds neemt, op het juiste niveau blijft met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De BA is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de onderdelen of de weging van de Index. De BA kan ook naar goeddunken beleggen in effecten die niet in de Index zijn opgenomen om gebruik te maken van specifieke beleggingskansen. De geografische reikwijdte van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid kan er echter toe leiden dat de posities van de portefeuille slechts in beperkte mate van de Index zullen afwijken. De Index moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 5.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 23/11/2020 96,10
Morningstar categorie Aandelen Emerging Europa
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0011850392
Oprichtingsdatum 29/12/1995
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 2,07% waarvan 0,70% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager Sam Vecht
Aanvangsdatum van manager 01/04/2009
Website www.blackrock.com
Totale netto activa (milj.) 456,90 EUR (30/06/2020)
UCITS Ja
Beheerder Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-19,51%23/11/2020
3 jaar-1,65%23/11/2020
5 jaar2,30%23/11/2020
10 jaar-0,07%23/11/2020
Sinds de lancering10,40%23/11/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-21,07
1 maand12,46
3 maanden5,32
6 maanden9,97
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-37,21%19,93%-7,79%-
20199,26%14,88%-0,79%6,99%
2018-0,66%-3,81%-1,01%-6,57%
20172,20%-2,15%6,44%1,34%
20163,12%-1,06%6,32%15,38%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,45%0,00%98,45%
Obligatie0,02%0,00%0,02%
Cash1,53%0,00%1,53%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
32,9723,0319,80
Sharpe Ratio
-0,93-0,220,12
Sortino-ratio
-1,03-0,260,16
Positieve maanden6,0018,0035,00
Negatieve maanden6,0018,0025,00
Slechtste maand-24,29-24,29-24,29
Regio's
Regio%
Europe - opkomend73,28
Eurozone16,77
Azië - opkomend3,40
Verenigd Koninkrijk3,00
Midden-Oosten1,99
Sectorweging
Sector% van aandeel
Energie24,03
Financiële diensten22,84
Grondstoffen13,16
Communicatiediensten8,72
Nutsbedrijven7,77
Industrie7,16
Defensieve consumptiegoederen
7,04
Cyclische consumptiegoederen
5,12
Technologie2,63
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
PJSC Lukoil ADR EnergieRussia7,37
Gazprom PJSC ADR EnergieRussia5,80
Sberbank of Russia PJSC ADR Financiële dienstenRussia5,11
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR GrondstoffenRussia5,02
OTP Bank PLC Financiële dienstenHungary4,94
Magnit PJSC Defensieve consumptiegoederenRussia4,33
Sberbank of Russia PJSC Financiële dienstenRussia3,91
Yandex NV Shs Class-A- CommunicatiedienstenRussia3,32
Wizz Air Holdings PLC IndustrieUnited Kingdom3,00
Tatneft PJSC EnergieRussia2,99
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.