Top 5 Obligatiefondsen

De fondsbeheerder kan in zowel staatsobligaties en/of bedrijfsobligaties beleggen. Sommige obligaties kunnen meer risicovol zijn als bijvoorbeeld het kapitaal niet wordt terugbetaald. Maar over het algemeen zijn obligatiefondsen minder risicovol dan aandelenfondsen. Deze obligatiefondsen beleggen wereldwijd.
  • Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
  • U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

Wereldwijd

Europa