Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

MeDirect beheer leverde opnieuw solide rendementen in 2017

Bron: MeDirect, 09/02/2018

Het verheugt ons u te kunnen melden dat 2017 een écht recordjaar was, wat de prestaties van de portefeuilles betreft. Het Defensieve Profiel klopte de benchmark met bijna 2% en het Dynamische Profiel deed het zelfs bijna 4% beter.

Voor zulke uitzonderlijke resultaten ten opzichte van de benchmark kunnen we natuurlijk niet elk jaar zorgen. Maar het is uitermate positief dat onze waarderingsgerichte aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen het voorbije jaar. Twee derde van onze outperformance kan worden toegewezen aan strategische activaspreiding en één derde aan fondsenselectie. Met andere woorden: we kozen de juiste markten om in te investeren én selecteerden de juiste fondsbeheerders binnen de niches.

Bij het beheer van de portefeuilles volgen MeDirect en Morningstar zeven eenvoudige, maar effectieve beleggingsprincipes. De voornaamste daarbij is om markten te zoeken die beleggers goede rendementen bieden op lange termijn. Eenvoudig uitgelegd, kopen wanneer bepaalde markten laag noteren ten opzichte van hun intrinsieke waarde en verkopen wanneer ze relatief duur zijn.

Rendementen MeDirect Portefeuilles 2017

Een belangrijke beslissing in 2017 was om meer in te zetten op opkomende markten en onze blootstelling aan Amerikaanse aandelen te verlagen. Dit bleek een uitstekende keuze en leverde het merendeel van de outperformance in de hogere risicoportefeuilles
Onze posities in kleinere Europese bedrijven en obligaties in opkomende markten, waren eveneens gunstig.

Daarnaast maakten we tevens enkele goede beslissingen wat de fondsenselectie betreft. De gekozen
fondsenhuizen bewijzen dat met een kwalitatief team van ervaren, professionele beleggingsspecialisten, het
wel degelijk mogelijk is om outperformance te genereren voor klanten.

Hoe deden de markten het in 2017?

Beleggers concentreerden zich eerder op het positieve in 2017 dan op het negatieve, met stijgende beurskoersen als resultaat. Op politiek vlak was er nochtans duidelijk tegenwind met de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. En ook de moeilijke Brexit-onderhandelingen die nog enige tijd zullen aanslepen. Maar daartegenover stonden de positieve economische- en bedrijfsresultaten, de dalende werkloosheid en een soepel monetair beleid, welke de aandelenmarkten verder deden stijgen het voorbije jaar. Europese aandelen deden het bijzonder goed in 2017 en stegen met 10,2%, terwijl Amerikaanse aandelen met 6,4% stegen (in Euro).

In 2017 verhoogde de Amerikaanse centrale bank opnieuw de rente, de derde renteverhoging sinds de financiële crisis in 2008. Het Verenigd Koninkrijk kende dan weer haar eerste renteverhoging. Terwijl het aanscherpen van het monetair beleid eerder een negatieve impact heeft op obligaties, konden we toch een kleine stijging optekenen voor de Europese obligaties (0,7%, zoals gemeten door de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond index). Dewelke er voor zorgde dat obligatie beleggers ook positieve rendementen behaalden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Morningstarselectie

Dit zijn de finalisten van de Morningstar Fund Awards

Morningstar presenteert u de finalisten voor de Morningstar Awards van 2018. Het is ieder jaar weer een bijzonder moment waar vooral fondsbeheerders en fondshuizen naar uitkijken. Kijk snel wie er meedingen naar deze prestigieuze prijs.