Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Trends Magazine: 1000 euro extra per maand met deze fondsen

Bron: Trends, 22/09/2017

Tegen de wettelijke minimumrente op spaarboekjes moet een kapitaal van 11 miljoen euro op uw
spaarrekening staan om één keer per jaar 12.100 euro intresten op te strijken. Om met minder
kapitaal meer inkomsten te hebben, moet u meer risico nemen. U kunt opteren voor
beleggingsfondsen met maandelijkse uitkeringen. Op basis van de brutodividendrendementen die
de dataleverancier Morningstar publiceert, zou het volstaan 330.000 euro te investeren in zes
gereputeerde distributiefondsen om elke maand 1000 euro inkomsten te hebben.

Let wel, het brutodividendrendement staat niet vast en geeft slechts een indicatie van wat u mag
verwachten. Distributiefondsen hebben als doel een inkomen te genereren voor de beleggers,
zonder dat ze het kapitaal opeten, maar er is geen enkele kapitaalgarantie. Soms kunnen ze niet
anders dan dividenden betalen uit het kapitaal.

De deelbewijzen van het Templeton Global Total Return-fonds bijvoorbeeld werden sinds
Nieuwjaar al 7 procent minder waard. Het is het obligatiefonds van de tegendraadse beheerder
Michael Hasenstab, die vooral bekend is omdat hij 5,6 miljard euro winst maakte op de Ierse
obligaties die hij in juli 2011 in bulk insloeg voor zijn fonds. Sommige van zijn gewaagde
beleggingen in overheidsobligaties draaiden verkeerd uit, maar op tien jaar legt Hasenstab wel nog
altijd een gemiddelde jaarreturn van 8,8 procent voor. Net zoals voor alle obligatiebeleggers geldt
voor Hasenstab dat de echte test nog moet komen, zodra de rentevoeten wereldwijd aanzienlijk
hoger gaan.

Ook Invesco Global High Income moet het van obligaties hebben, en vooral van hoogrentend
papier van bedrijven met een bedenkelijke kredietwaardigheid. Andere fondsen investeren
ongeveer evenveel in aandelen als in obligaties. In het Franklin Income Fund zitten iets meer
dividendaandelen dan obligaties, bij M&G Income Allocation is die verhouding omgekeerd.
Aberdeen Global Multi Asset Income investeert wereldwijd en gespreid over verschillende
activaklassen, van infrastructuur tot vliegtuigleasing.

U kunt de mosterd ook halen bij MeDirect. De internetbank heeft samen met de fondsenspecialist
Morningstar twee modelportefeuilles samengesteld. De eerste bestaat uit tien kapitalisatiefondsen,
die alle inkomsten herinvesteren; de tweede uit tien distributiefondsen, die een regelmatig dividend
uitkeren. Enkele fondsen in die portefeuille keren maandelijks een dividend uit, maar de meeste
doen dat slechts één keer per kwartaal of per jaar. Volgens de simulatietool op de website kan een
belegger met een investering van 530.000 euro in de loop van het jaar 12.051,25 euro aan
nettodividenden ontvangen.
trends-table

Slimme indexen

Net zoals er distributiefondsen zijn, zijn er distributietrackers. Dat zijn beursgenoteerde
indexfondsen die de dividenden en de intresten die ze ontvangen, uitkeren aan de beleggers. “Er
zijn weinig beleggingsfondsen die de indexen verslaan”, zegt Hans Heytens, de hoofdanalist van
de vermogensbeheerder Weghsteen. “Dan ben je dus goedkoper af met een indextracker dan met
een beleggingsfonds.” Het enige probleem is dat er weinig of geen trackers zijn die maandelijks
een dividend uitkeren. U moet zich tevredenstellen met trackers die dat één keer per kwartaal of
per jaar doen. Of beter nog: u kunt ze combineren met aandelen en fondsen.

Heytens: “Je hebt tegenwoordig slimme indexen zoals de MSCI Europe High Dividend Yield-index.
Daarin zitten enkel Europese aandelen met een hoog dividendrendement dat duurzaam en
houdbaar is. Ze screenen op criteria zoals de pay-outratio, de balans en het rendement op eigen
vermogen om de kwaliteit van het dividend te testen. Amundi ETF MSCI Europe High Dividend
Factor UCITS is een voorbeeld van een tracker die de prestaties van die index schaduwt.”
“Er zijn ook indexen die focussen op de gestage groei van het dividend”, weet Heytens. Een van
de selectiecriteria voor de S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats is dat bedrijven minstens tien
jaar een stabiel of stijgend dividend hebben. Het gewicht van de bedrijven in die index hangt af van
hun dividendrendement. “De SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS-ETF is een tracker die
geënt is op die index”, weet Heytens. Voor de analist is de dividendgroei een factor om rekening
mee te houden, naast het niveau van het dividend. Hij waarschuwt wel dat veel beleggers de
voorbije jaren op dat thema zijn gesprongen. De aandelen zijn dus vrij duur.

Daarnaast zijn er trackers die het dividendrendement samentellen met het rendement dat de
inkoop van eigen aandelen oplevert. “Het is een combinatie die werkt. Op die manier selecteer je
bedrijven die bereid zijn veel terug te geven aan hun aandeelhouders. Twee trackers van de kleine
vermogensbeheerder Cambria bespelen dat thema. Cambria Shareholder Yield ETF investeert
enkel in Amerikaanse aandelen, Cambria Foreign Shareholder Yield ETF in andere ontwikkelde
landen.

Ontwikkelde of opkomende landen

Heytens heeft een uitgesproken regionale voorkeur. “Vooral trackers die in Amerikaanse
dividendaandelen investeren, noteren duur. Ik zou dan eerder kiezen voor dividendaandelen uit de
groeilanden, de eurozone of Groot-Brittannië. Dat het Britse pond veel terrein heeft verloren op de
euro, maakt Britse aandelen goedkoop voor beleggers op het Europese continent. Bovendien is de
waardering van Britse aandelen nog niet zo hoog opgelopen.”

Van de Britse vastgoedmarkt zou Heytens wel wegblijven, omdat die te duur is. Real estate
investment trusts (REIT’S) zijn de internationale variant op de Belgische gereglementeerde
vastgoedvennootschappen (GVV). Ze bieden een royaal dividend. “Je kunt moeilijk wegblijven van
de Britse REIT’s, omdat de vastgoedmarkt in dat land zo groot is, maar ik zou toch een tracker op
de MSCI World REITS-index aanraden om het gewicht van de Britse REIT’s zo klein mogelijk te
houden.”

Voor obligaties zoekt Heytens vooral zijn heil in de groeilanden. “De obligaties in lokale munt
noteren niet zo hoog. Er zijn vaak minder schulden dan in de ontwikkelde landen. Het enige nadeel
is dat de waarde van de obligaties sterk kan schommelen. Je moet tegen de hogere volatiliteit
bestand zijn en beleggen over een periode van minstens tien jaar.”

Beurs- en andere belastingen

ETF-beleggers moeten wel weten dat als een distributietracker niet geregistreerd is in België, bij
de aan- en de verkoop 0,27 procent beurstaksen verschuldigd zijn. Is de distributietracker wel
geregistreerd, dan betalen ze bij elke transactie 0,09 procent beurstaks. Bij de verkoop van een
tracker die in obligaties investeert, is 30 procent meerwaardebelasting verschuldigd. Dat scheelt
een slok op de borrel. U kunt te rade gaan bij uw broker of die informatie zoeken op
gespecialiseerde websites zoals etfinfo.com en justetf.com

In dit artikel komen de volgende fondsen aan bod die tevens op het MeDirect platform verkrijgbaar zijn:


Het artikel verwijst ook naar de MeDirect Modelportefeuilles opgezet in samenwerking met fondsenspecialist Morningstar. De eerste bestaat uit tien kapitalisatiefondsen, die alle inkomsten herinvesteren; de tweede uit tien distributiefondsen, die een regelmatig dividend uitkeren.  

Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Morningstarselectie

Dit zijn de finalisten van de Morningstar Fund Awards

Morningstar presenteert u de finalisten voor de Morningstar Awards van 2018. Het is ieder jaar weer een bijzonder moment waar vooral fondsbeheerders en fondshuizen naar uitkijken. Kijk snel wie er meedingen naar deze prestigieuze prijs.