Gespreide portefeuille met aandacht voor rendement

Historische prestaties over één, drie, vijf en tien jaar

Hieronder vindt u een overzicht met de geannualiseerde rendementen van de verschillende portefeuilles (defensief tot dynamisch). De voorbije 3, 5 en 10 jaar presteerden de verschillende portefeuilles beter dan hun respectievelijke benchmarks. Dit ligt in lijn met onze ambitie om met een gespreide portefeuille van topfondsen voor onze klanten solide rendementen te realiseren op de lange termijn.

1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Startdatum
1-jan-18
1-jan-16
1-jan-14
1-jan-09
Einddatum
31-dec-18
31-dec-18
31-dec-18
31-dec-18
Defensive
Benchmark defensief
-2,56%
0,00%
+0,95%
+1,36%
+2,97%
+3,40%
+5,59%
+4,40%
Behoudend
Benchmark behoudend
-3,89%
-0,33%
+1,33%
+2,09%
+3,93%
+4,54%
+6,76%
+5,99%
Evenwichtig
Benchmark evenwichtig
-5,99%
-1,84%
+1,55%
+2,54%
+4,49%
+5,46%
+8,43%
+7,49%
Groei
Benchmark groei
-7,71%
-3,64%
+1,72%
+2,79%
+4,96%
+5,88%
+9,39%
+8,65%
Dynamisch
Benchmark dynamisch
-9,07%
-5,44%
+1,94%
+3,00%
+5,23%
+6,26%
+10,20%
9,59%

Bovenstaande tabel vermeldt de geannualiseerde en gesimuleerde brutorendementen (exclusief beheersvergoeding (max. 0,90%) en eventuele taksen). Meer informatie over onze tarieven vermogensbeheer. Opgelet, in het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

Evolutie rendementen van onze vijf portefeuilles

De onderstaande grafiek (data tot 31/12/2018) toont het cumulatieve brutorendement voor vijf beleggingstypes (defensief tot dynamisch) dat een klant over de laatste drie, vijf en tien jaar zou hebben verdiend.


Benchmark Evenwichtig

Portefeuille Evenwichtig

De portefeuilles van MeDirect werden op 31 maart 2014 geüpdatet. De getoonde prestaties vóór deze datum zijn gebaseerd op historische data waarmee een backtest werd uitgevoerd. De data wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de huidige fondsen in de portefeuille (vanaf 31 maart 2014) en gaan terug tot drie, vijf en tien jaar. Voor de fondsen met een kortere geschiedenis is een index gebruikt om het rendement vast te stellen. De fondswegingen werden ieder kwartaal geherbalanceerd om in lijn te blijven met hun doelstellingen. Gedurende de backtest blijft de vermogensallocatie onveranderd. De rendementen zijn exclusief MeDirect beheerskosten, maar nemen wel de onderliggende beheerkosten van de fondsbeheerders in rekening. De prestaties worden uitsluitend voor illustratieve doeleinden gebruikt en moeten niet worden gezien als feitelijke portefeuilleresultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.


De MeDirect Benchmark is samengesteld uit onderliggende indices, gewogen volgens het risicoprofiel van de beheerde portefeuille: MSCI ACWI ex Europe NR EUR index; MSCI Europe NR EUR index; Barclays Euro Aggregate Bond index; Barclays Global Aggregate Bond TR EUR index. De defensieve en conservatieve portefeuilles bevatten ook Euribor drie maanden