Jaarlijkse beheersvergoeding* 0,90%
* De beheersvergoeding wordt berekend op basis van de waarde van de portefeuille in beheer op het einde van het kwartaal (31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december). Deze vergoeding wordt elk kwartaal pro rata ingehouden.
 

Geen transactiekosten

Bij MeDirect vermogensbeheer betaalt u geen transactiekosten, noch kosten voor het (bij)storten van geld in uw portefeuille of het geheel of gedeeltelijk weghalen van geld uit uw portefeuille.

Belastingen

De door MeDirect beheerde portefeuilles bestaan uit kapitalisatiefondsen die onderhevig zijn aan de standaard belastingsregels die in België van toepassing zijn. MeDirect doet ook hier het werk voor u en weerhoudt alle roerende voorheffing en belastingen die van toepassing zijn zodat u verder niets hoeft te doen.

Beurstaks (TOB)
Bij de aankoop van kapitalisatiefondsen is geen beurstaks van toepassing. Bij de verkoop van een kapitalisatiefonds betaalt u éénmalig een beurstaks. Deze bedraagt 1,32% van de verkoopwaarde maar is begrensd tot een maximum van € 4.000.

Meerwaardebelasting

Een meerwaardebelasting is enkel van toepassing bij de verkoop van:

  1. kapitalisatiefondsen en trackers die voor 10% of meer investeren in vastrentende beleggingen zoals obligaties;
  2. distributiefondsen en trackers die voor 10% of meer investeren in vastrentende beleggingen, en die niet 100% van hun rente-inkomsten uitkeren.

In beide gevallen wordt een roerende voorheffing (meerwaardebelasting) van 30% ingehouden op de meerwaarde die voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Om deze taks te kunnen berekenen, bestaan er 2 methodes:

  1. ofwel berekent het fonds de BE TIS waarde (Taxable Income per Share) en wordt de TIS waarde op de dag van de verkoop vermindert met de TIS waarde op de dag wanneer het fonds is aangekocht.
  2. ofwel wordt de taks berekend op de meerwaarde die voortkomt uit de vastrentende effecten wanneer de BE TIS waarde niet gekend is.

Ter illustratie:

Een kapitalisatiefonds belegt voor 40% in obligaties en voor 60% in aandelen. De belegger heeft het fonds voor 100 euro gekocht, en verkoopt het voor 120 euro.

De BE TIS waarde is gekend op het moment van aan- en verkoop. Is het verschil positief, dan wordt dit belast tegen 30% roerende voorheffing.

Het fonds berekent geen BE TIS waarde. De gerealiseerde meerwaarde is 20 euro. Aangezien het fonds voor 40% in obligaties heeft belegd, wordt de belasting enkel over 40% berekend. 40% van 20 euro is 8 euro. De belasting is 30%, wat betekent dat 2,4 euro wordt ingehouden en de belegger 5,6 euro netto zal ontvangen. Het fonds belegt voor 60% in aandelen; 60% van 20 euro is 12 euro, waarover geen meerwaardebelasting wordt berekend. De belegger zal 120 euro – 2,4 euro (meerwaardebelasting) = 117,6 euro ontvangen bij verkoop van het fonds.