Corporate Actions vergoedingen

  Min
Alle aflossingen van obligatieleningen, inkoop van eigen aandelen, bonusaandelen, fusies en splitsingen, uitkering van dividend/coupon en dividend in aandelen Gratis
Toepassing van Dubbelbelastingverdrag voor Amerikaanse belastingvrijstelling aan de bron Gratis

Transferkosten portefeuille

  Aandelen/Obligaties Fondsen/Trackers
Overdracht van activa tussen MeDirect-rekeningen Gratis Gratis
Overdracht van activa van andere instellingen naar MeDirect* Gratis Gratis
Overdracht van activa naar andere instellingen € 150 per effect € 150 per effect

*Boek gemakkelijk uw portefeuille over en krijg uw transferkosten terugbetaald

Het overdragen van beleggingsfondsen gebeurt door ons een bericht te sturen. Bestaande klanten kunnen dit doen via de beveiligde website en nieuwe klanten via dit contactformulier op de publieke website. Gelieve hierbij de nodige details (ISIN, fondsennaam en valuta) en de vraag om beleggingsfondsen over te dragen van uw huidige bank, broker of vermogensbeheerder naar MeDirect, bij te vermelden.

MeDirect betaalt tot €500 per klant terug aan kosten die door andere externe instellingen worden aangerekend bij het overdragen van beleggingsfondsen naar MeDirect. Deze terugbetaling is beperkt tot maximum €100 per getransfereerde lijn met een minimum tegenwaarde van €500 (of een equivalent €500 indien het effect in een andere valuta noteert). Opgelet, het betreft hier een totaalbedrag van €500 per klant over de volledige levensduur van de klantrelatie. (Bijvoorbeeld: u heeft bij een eerdere transfer van effecten reeds €250 aan kosten terugbetaald gekregen van MeDirect, dan kunt u nog tot €250 aan kosten inbrengen.) Deze kosten worden terugbetaald op de Geldrekening van de klant zodra de effecten op de Beleggingsrekening werden ingeboekt en na ontvangst van het bewijs van aanrekening van de kosten.