Algemeen kostenoverzicht

Openen, onderhouden en sluiten van rekening
Gratis

Uitgaande betalingen:
Betalingen in EUR in België en andere EU-landen
Gratis
Betalingen in USD, GBP, NOK, CHF in België en andere EU-landen
€ 15*

Binnenkomende betalingen
Gratis

Aanvraag betalingsbevestiging
€ 20 per betaling

Kosten nalatenschapsdossier
Van € 50 tot € 200, afhankelijk van het onderzoek

Onderzoek:
Tot 1 maand na betalingsdatum
Gratis
Na 1 maand na betalingsdatum
€ 60

Overzichten:
Online (via internetbankieren)
Gratis
Aanvraag papieren overzicht
€ 1,50 per pagina
Aanvraag duplicaat
€ 1,50 per pagina

Handel in buitenlandse valuta
Geen vergoeding
 


* Bij uitgaande betalingen wordt de kost steeds afgehouden in de valuta van de rekening waarvan de overschrijving wordt uitgevoerd. Indien u bijvoorbeeld een overschrijving maakt in USD, zal het equivalent van 15 EUR in USD worden afgehouden.