Beleggers ABC

Snelzoeken


U

 • UCITS

  UCITS staat voor Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. De term refereert aan de UCITS IV-richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s). Deze richtlijn stelt vast waaraan een in de EU gevestigd beleggingsfonds of ICB moet voldoen om verkocht te mogen worden in alle EU-landen. De UCITS-richtlijn heeft als doel beleggingsrichtlijnen in Europa te vereenvoudigen en beleggers meer bescherming te bieden. In Nederland wordt UCITS ook wel ICBE genoemd.

 • Uitgeoefende warrants

  Optie aangeboden aan aandeelhouders waarbij ze het recht krijgen gewone aandelen in het bedrijf te kopen tegen een vastgelegde prijs op een datum in de toekomst. Warrants hebben een uitoefenprijs. Dit is de prijs die u moet betalen om een warrant om te zetten in een gewoon aandeel.

 • Uitkering van een dividend in contanten

  Uitkering in contanten aan aandeelhouders, in verhouding tot hun participatie. Gewone dividenden zijn terugkerend en regelmatig.

 • Uitkering van vermogenswinsten

  Uitkering van winsten die voortvloeien uit de verkoop van bedrijfsactiva.

 • Uitstapkosten

  Een vergoeding of verkoopkosten opgelegd wanneer beleggers deelbewijzen in bepaalde beleggingsfondsen of andere beleggingsinstrumenten verkopen. Het bedrag daalt naar gelang het langer vasthouden van de aandelen, en wordt na een bepaalde tijd, dat wil zeggen drie of vijf jaar, vaak niet meer aangerekend. Dit is doorgaans ontworpen om beleggers te ontmoedigen hun geld te snel terug te trekken. Deze kosten komen zelden voor.