Starten met beleggen

1. Hoe beginnen met beleggen?

Een belegging is per definitie nooit helemaal zonder risico. Voor u start met beleggen, stelt u zich best deze vragen:

Heb ik voldoende buffer?

U houdt best drie tot zes maanden nettoloon achter de hand, zodat u voldoende cash heeft voor een onverwachte uitgave zoals een nieuwe wasmachine. Beleg dus enkel met geld dat u niet op de korte termijn nodig heeft. Een spaarrekening is het ideale product voor uw buffer, omdat uw geld dagelijks opvraagbaar is. Bij MeDirect kunt u daarvoor de Express rekening gebruiken. Voor spaargeld dat u minstens 3 maanden niet nodig heeft, kunt u kiezen voor de ME3 Spaarekening die u een hoger rendement biedt, maar onderhevig is aan een vooropzeg van 3 maanden.

Zijn uw beleggingen voldoende gespreid?

Zorg zelf voor een spreiding van uw spaargeld waar u zich comfortabel bij voelt. Beleggingen zijn onderhevig aan schommelingen van de financiële markten en daarom kunnen die op één dag meerdere procenten stijgen of dalen. Als u zich hierbij niet comfortabel voelt, belegt u het beste in minder risicovolle producten zoals een termijnrekening of een ME3 spaarrekening. Beleggingen hebben op termijn meer kans om een hoger rendement te halen dan bijvoorbeeld een spaarrekening, maar als u hiervoor uw slaap moet laten, is dit u het waarschijnlijk niet waard.

2. Wat is dat juist, een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een financieel product dat een groot aantal beleggers samenbrengt. Zo investeert u in een korf van instrumenten die kan bestaan uit aandelen, obligaties, vastgoed en/of cash. Eén van de grootste voordelen van een beleggingsfonds is de risicospreiding. Een fonds investeert namelijk in tientallen tot zelfs honderden verschillende aandelen of obligaties. Belangrijk om weten is dat een fonds geen kapitaalwaarborg heeft en dat de waarde kan schommelen. Een fonds heeft over het algemeen een lage instapdrempel. Bij MeDirect kan u de meeste fondsen aankopen vanaf 100 euro.

3. Hoeveel kost een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds wordt beheerd door een fondshuis met professionele beheerders. Deze beheerders worden vaak geholpen door gespecialiseerde analisten om aandelen of obligaties te zoeken waar zij de beste opportuniteiten in zien. Zo’n fondshuis rekent een beheerskost aan. Deze kost zit mee verwerkt in de lopende kosten van het fonds. Deze hoeft u niet extra te betalen, maar zitten reeds verwerkt in de netto inventariswaarde (NIW) van het fonds. MeDirect rekent geen extra instap- of uitstapkosten noch transactiekosten aan. Alle beheerskosten staan transparant vermeld op de gedetailleerde fondsenpagina’s op de MeDirect website.

MeDirect does not charge any additional entry or exit costs or transaction fees. All management costs are transparently listed in the detailed fund pages on the MeDirect website.

4. Is er een verschil in risico tussen de verschillende fondsen?

Het ene beleggingsfonds is inderdaad het andere niet. Over het algemeen zijn obligatiefondsen minder risicovol dan aandelenfondsen. Verder hangt het ook vaak af van de regio of sector waarin het fondshuis investeert. Een aandelenfonds dat bijvoorbeeld in één specifieke regio investeert, zal meer risicovol zijn dan bijvoorbeeld een aandelenfonds die dat wereldwijd belegt, omdat de beheerder meer kan spreiden. Het beste kijkt u de risicoscore van een fonds na in de KIID. Dat is een document waar u de belangrijkste beleggersinformatie in terug vindt. Deze score of SRRI rating gaat van 1 tot en met 7. 1 duidt op een lager risico met een mogelijk lagere opbrengst en 7 duidt op een hoger risico met mogelijk een hogere opbrengst.

5. Hoe moet ik de rendementen beoordelen van mijn fondsenportefeuille?

Eerst en vooral is het geen goed idee om elke dag de opbrengst van uw fondsenportefeuille te evalueren. Beleggen bekijkt u best op de lange termijn. De financiële markten kunnen stevig schommelen. Beleggen op lange termijn heeft geeft u voldoende tijd om te herstellen van een eventuele korte termijn beurscorrectie.

Als u uw portefeuille laat beheren bij MeDirect, ook vermogensbeheer of discretionair beheer genoemd, zorgt MeDirect voor een voldoende wereldwijde spreiding in aandelen en obligaties. Dit beperkt ook de mogelijke daling veroorzaakt door één specifieke regio, die op dat moment bijvoorbeeld door een dal gaat. Hou er best rekening mee dat een slechte beursperiode mogelijk is en dat u een negatief rendement op korte termijn mogelijk is.

Op de MeDirect website kan u de rendementen op lange termijn terugvinden van de vermogensbeheerportefeuilles.

6. Wat is het verschil op vlak van kapitaalsgarantie tussen een spaarrekening en een beleggingsfonds?

Bij MeDirect valt uw spaargeld onder het Belgische depositogarantiestelsel. Dit garandeert tegoeden op spaarrekeningen en termijndeposito’s tot maximaal 100.000 euro. Alle beleggingsproducten en vermogensbeheerportefeuilles worden in bewaring geven bij professionele bewaarnemers, ook wel custodians genaamd. Deze custodians zorgen enkel voor het veilig bewaren van uw beleggingen op uw naam. Deze blijven steeds u eigendom. Ook als er iets met MeDirect zou gebeuren. Er is echter geen kapitaalsgarantie voorzien. Uw beleggingen kunnen in waarde dalen.