MeDirect ME3 Spaarrekening

Een spaarrekening met één duidelijke en unieke rente die elk kwartaal wordt uitbetaald. Het openen en beheren gebeurt zonder kosten en u heeft flexibel toegang tot uw spaargeld mits een vooropzeg van 3 maanden.

save-page-header-me3
% 0,30% netto basisrente per jaar (0,43% bruto - 30% roerende voorheffing)*
0 Openen en beheren zonder kosten
3 Interestbetaling elke 3 maanden
Flexibele toegang tot uw spaargeld
(3 maanden vooropzeg)
  • Looptijd: onbepaalde duur met opzegtermijn van 3 maanden
  • De rente van de ME3 kan worden aangepast, maar wordt u tijdig via e-mail meegedeeld en u kunt ze altijd consulteren op onze website.
  • Risico: gelden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het Belgische depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon. Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Lees hier de Informatiefiche over de Depositobescherming
  • De ME3 Spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Dat wil zeggen dat de rekening niet onder de reglementeringen valt die recht geven op een vrijstelling van roerende voorheffing tot € 980 per persoon aan intresten. MeDirect vermeldt echter steeds de nettorente na aftrek van 30% roerende voorheffing zodat spaarders eenvoudig de nettorente kunnen vergelijken met andere spaarrekeningen.

Bij MeDirect Bank doen we ons best om u een zo goed mogelijke service bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening en een klacht willen indienen, dan kunt u dit melden via complaints@medirect.be en/of contact@consumentenombudsdienst.be.

 


ME3 Spaarrekening in het nieuws

De ME3-spaarrekening van MeDirect is door Spaargids.be voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot ‘Spaarrekening van het jaar’
Bekijk hier alle resultaten

Calculator

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen?

De resultaten van deze berekening zijn louter indicatief

De nettorente houdt rekening met 30% roerende voorheffing.