MeDirect ME3 Spaarrekening

0,16% netto
(0,23% bruto)
Rente
Gratis
Openen en beheren
Elke 3 maanden
Uitbetaling rente
Een spaarrekening waarvan de rente elke 3 maanden wordt uitbetaald. Een hogere basisrente voor wie zijn geld minstens 3 maanden kan missen.
MeDirect ME3 Spaarrekening

Bijkomende kenmerken

1
Looptijd: onbepaalde duur met 3 maanden opzegtermijn
2
Spaargeld opvraagbaar mits het respecteren van de opzegtermijn.
3
De rentes van onze spaarrekeningen kunnen worden aangepast, maar worden u tijdig via e-mail meegedeeld en u kunt ze altijd consulteren op onze website.
4
Risico: gelden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het Belgische depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon. Spaargelden boven de €100.000 kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Klik hier voor de Informatiefiche over de Depositobescherming.
5
Fiscaliteit: niet-gereglementeerde spaarrekening en dus onderhevig aan 30% roerende voorheffing. Deze wordt automatisch ingehouden en we vermelden steeds de nettorente na aftrek.
6
Lees de informatiefiche alvorens een rekening te openen: MeDirect ME3 Spaarrekening
7
Rekening voorbehouden voor internetgebruik.
8
Eventuele klachten kunnen gericht worden: aan [email protected] in eerste instantie. of aan de Consumentenombudsdienst: North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 1, B-1000 Brussel. Tel: 02/702.52.00 - E-mail [email protected]
Word klant
Vragen over sparen?
Wat is een niet-gereglementeerde spaarrekening?

Een niet-gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening die niet onder de reglementering valt van gereglementeerde spaarrekeningen. Dit wil zeggen dat er geen verplichting is om een samengestelde rentevoet (basisrente + getrouwheidspremie) te hebben en deze dient ook niet in Euro te zijn. Hierdoor kan MeDirect een aantal spaarrekeningen aanbieden die één duidelijke en aantrekkelijke rentevoet bieden. De rente wordt elke 3 maanden uitbetaald.

Daar staat wel tegenover dat de vrijstelling van roerende voorheffing op interesten tot €980 op deze spaarrekeningen niet van toepassing is. De roerende voorheffing bedraagt 30% en is van toepassing op de volledige interest. MeDirect houdt deze roerende voorheffing zelf reeds in voor de klanten en afficheert steeds de netto rentevoet, na inhouding van de geldende roerende voorheffing.

Volgende spaarrekeningen vallen onder de noemer ‘niet-gereglementeerde spaarrekening’:

 • ME3 Spaarrekening

Ook de Termijnrekeningen vallen onder de regels van ‘niet-gereglementeerde spaarrekening’. De niet-gereglementeerde spaarrekeningen van MeDirect vallen, net zoals de gereglementeerde spaarrekening van MeDirect, onder het Belgisch depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon.


Hoe kan ik geld opvragen van mijn ME spaarrekening?

U kunt via de beveiligde website zelf uw opdracht instellen om uw spaargeld over te schrijven van uw ME Spaarrekening naar uw Geldrekening. Het opgevraagde bedrag wordt automatisch overgemaakt op uw Geldrekening bij MeDirect, rekening houdende met volgende opzegperiodes:

 • ME1: na 1 maand
 • ME3: na 3 maanden
 • ME6: na 6 maanden
 • ME12: na 12 maanden

U kunt het dan overschrijven naar een andere MeDirect-rekening of naar een rekening bij een andere bank.

Welke bankrekeningen kan ik openen?

MeDirect biedt volgende types van rekeningen aan:

 • Als u klant wordt van MeDirect, openen we voor u automatisch een Geldrekening. Via deze rekening beheert u zelf makkelijk inkomende en uitgaande betalingen.
 • Via de MeDirect beleggingsrekening kunt u aandelen, obligaties, trackers en beleggingsfondsen naar het MeDirect platform overdragen enkopen of verkopen, en ook starten met beleggen in onze modelportefeuilles. Per modelportefeuille openen wij een afzonderlijke beleggingsrekening. Op uw beleggingsrekening kunt u informatie vinden over de huidige waarde en transactiekosten van uw beleggingen, alsook een raming van de niet-gerealiseerde winsten of verliezen van elk effect afzonderlijk en ook per Beleggingsrekening .
 • Indien u kiest voor online vermogensbeheer zullen we ook voor deze portefeuille een nieuwe afzonderlijke beleggingsrekening aanmaken.
 • MeDirect Fidelity Sparen is een spaarrekening voor wie wil sparen en hierbij vanaf dag 1 een basisrente ontvangt met daarnaast een getrouwheidspremie. Deze laatste krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat. U hoeft geen roerende voorheffing te betalen voor €960 ontvangen rente. Daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald. De getrouwheidspremie ontvangt u deze op de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal
 • Via de Express spaarrekening heeft u onmiddellijke toegang tot uw spaargeld: u kunt geld opnemen of afhalen wanneer u dat wenst, zonder beperkingen. Deze rekening is beschikbaar in EUR en heeft één duidelijke basisrente. Klik  hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de Express spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
 • De ME3 spaarrekening is een spaarrekening waar u geld kunt opnemen met een opzegperiode van 3 maanden. Stortingen kunt u op elk moment uitvoeren. Deze rekening is verkrijgbaar in EUR en geeft u een competitieve spaarrente. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de ME3 spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
 • De ME6 spaarrekening is een spaarrekening waar u geld kunt opnemen met een opzegperiode van 6 maanden. Stortingen kunt u op elk moment uitvoeren. Deze rekening is verkrijgbaar in EUR en geeft u een competitieve spaarrente. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de ME6 spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
 • De termijnrekening garandeert een vaste rentevoet voor een vaste termijn van maximaal 5 jaar en is verkrijgbaar in 3 valuta’s: EUR, USD en GBP. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de termijnrekening wordt jaarlijks uitbetaald.