MeDirect Maandsparen Max

0,05% Basisrente
0,45% Getrouwheidspremie
Rente
Gratis
Openen en beheren
1 x per jaar
Basisrente
4 x per jaar
Getrouwheidspremie
Een spaarrekening die meer opbrengt en toelaat op uw eigen ritme te sparen, tot 5.000 euro per maand. Met een basisrente en een hogere getrouwheidspremie. Het spaargeld is daarenboven op elk moment opvraagbaar. De oplossing voor wie elke maand wat opzij wil zetten en hiervoor een rente wenst die meer opbrengt.
MeDirect Maandsparen Max

Bijkomende kenmerken

1
Maximum €5.000 per maand. Om elke maand automatisch te sparen, kiest u best voor een doorlopende opdracht van uw hoofdbank naar de ‘MeDirect Maandsparen Max’.
2
Looptijd: onbepaalde duur
3
Maximale storting: €50.000
4
Spaargeld onmiddellijk opvraagbaar
5
De rentes van onze spaarrekeningen kunnen worden aangepast, maar worden u tijdig via e-mail meegedeeld en u kunt ze altijd consulteren op onze website.
6
Risico: gelden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het Belgische depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon. Spaargelden boven de €100.000 kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Klik hier voor de Informatiefiche over de Depositobescherming.
7
MeDirect Maandsparen Max is een gereglementeerde spaarrekening. U hoeft geen roerende voorheffing te betalen voor €980 ontvangen rente. Dit bedrag wordt verdubbeld voor de Maandsparen Max op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (€1.960). Daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%.
9
Rekening voorbehouden voor internetgebruik
10
Eventuele klachten kunnen gericht worden: aan [email protected] in eerste instantie of aan de Consumentenombudsdienst: North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 1, B-1000 Brussel. Tel: 02/702.52.00 - E-mail [email protected].
Word klant
Vragen over sparen?
Hoe wordt de basisrente en de getrouwheidspremie berekend en uitbetaald?

De basisrente is van toepassing vanaf de eerste dag van storting voor MeDirect Fidelity Sparen tot de dag van opvraging. Deze basisrente wordt op jaarbasis berekend en jaarlijks betaald, telkens op 1 januari of op het moment dat u de spaarrekening afsluit.

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat. U ontvangt deze op de eerste dag van het kwartaal volgend op het moment dat u deze getrouwheidspremie heeft behaald: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of op het moment dat u de spaarrekening afsluit. De geldende getrouwheidspremie op het moment van storting of aan de start van een nieuwe periode zal steeds van toepassing blijven voor een periode van 12 maanden.

Wat is een gereglementeerde spaarrekening?

 

MeDirect Fidelity Savings, MeDirect Maandsparen Max en MeDirect Dynamic Sparen zijn gereglementeerde spaarrekeningen aangeboden door MeDirect. De opbrengst voor de spaarder bij een gereglementeerde spaarrekening moet bestaan uit twee delen: een basisrente en een getrouwheidspremie. Bij deze spaarrekening geniet u van een vrijstelling van roerende voorheffing op interesten tot een bedrag van 980 euro. Op interesten hoger dan dit bedrag geldt een roerende voorheffing van 15%. In dit geval houdt MeDirect deze roerende voorheffing automatisch af op interesten hoger dan 980 euro.   Voor getrouwde of wettelijk samenwonende koppels wordt deze drempel van 980 euro verdubbeld tot 1.960 euro voor een gemeenschappelijke rekening.

 

Welke bankrekeningen kan ik openen?

MeDirect biedt volgende types van rekeningen aan:

  • Als u klant wordt van MeDirect, openen we voor u automatisch een Geldrekening. Via deze rekening beheert u zelf makkelijk inkomende en uitgaande betalingen.
  • Via de MeDirect beleggingsrekening kunt u aandelen, obligaties, trackers en beleggingsfondsen naar het MeDirect platform overdragen enkopen of verkopen, en ook starten met beleggen in onze modelportefeuilles. Per modelportefeuille openen wij een afzonderlijke beleggingsrekening. Op uw beleggingsrekening kunt u informatie vinden over de huidige waarde en transactiekosten van uw beleggingen, alsook een raming van de niet-gerealiseerde winsten of verliezen van elk effect afzonderlijk en ook per Beleggingsrekening .
  • Indien u kiest voor online vermogensbeheer zullen we ook voor deze portefeuille een nieuwe afzonderlijke beleggingsrekening aanmaken.
  • MeDirect Fidelity Sparen is een spaarrekening voor wie wil sparen en hierbij vanaf dag 1 een basisrente ontvangt met daarnaast een getrouwheidspremie. Deze laatste krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat. U hoeft geen roerende voorheffing te betalen voor €960 ontvangen rente. Daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald. De getrouwheidspremie ontvangt u deze op de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal
  • Via de Express spaarrekening heeft u onmiddellijke toegang tot uw spaargeld: u kunt geld opnemen of afhalen wanneer u dat wenst, zonder beperkingen. Deze rekening is beschikbaar in EUR en heeft één duidelijke basisrente. Klik  hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de Express spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
  • De ME3 spaarrekening is een spaarrekening waar u geld kunt opnemen met een opzegperiode van 3 maanden. Stortingen kunt u op elk moment uitvoeren. Deze rekening is verkrijgbaar in EUR en geeft u een competitieve spaarrente. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de ME3 spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
  • De ME6 spaarrekening is een spaarrekening waar u geld kunt opnemen met een opzegperiode van 6 maanden. Stortingen kunt u op elk moment uitvoeren. Deze rekening is verkrijgbaar in EUR en geeft u een competitieve spaarrente. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de ME6 spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
  • De termijnrekening garandeert een vaste rentevoet voor een vaste termijn van maximaal 5 jaar en is verkrijgbaar in 3 valuta’s: EUR, USD en GBP. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de termijnrekening wordt jaarlijks uitbetaald.