MeDirect Express Spaarrekening

0,07% netto (0,10% bruto)
Basisrente
Gratis
Openen en beheren
Elke 3 maanden
Uitbetaling rent
Een spaarrekening met één duidelijke rentevoet. U ontvangt een basisrente die elke 3 maanden wordt uitbetaald. Het spaargeld is daarenboven op elk moment opvraagbaar. De oplossing voor wie zijn geld tijdelijk wil parkeren en hiervoor toch een basisrente wenst te ontvangen
MeDirect Express Spaarrekening

Bijkomende kenmerken

1
Looptijd: onbepaalde duur
2
Spaargeld onmiddellijk opvraagbaar
3
De rentes van onze spaarrekeningen kunnen worden aangepast, maar worden u tijdig via e-mail meegedeeld en u kunt ze altijd consulteren op onze website.
4
Risico: gelden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het Belgische depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon. Spaargelden boven de €100.000 kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Klik hier voor de Informatiefiche over de Depositobescherming.
5
De Express Spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Dat wil zeggen dat de rekening niet onder de reglementeringen valt die recht geven op een vrijstelling van roerende voorheffing tot € 980 per persoon aan intresten. MeDirect vermeldt echter steeds de nettorente na aftrek van 30% roerende voorheffing zodat spaarders eenvoudig de nettorente kunnen vergelijken met andere spaarrekeningen.
7
Eventuele klachten kunnen gericht worden: - aan complaints@medirect.be in eerste instantie. - of aan de Consumentenombudienst: North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 1, B-1000 Brussel. - Tel: 02/702.52.00 - E-mail contact@consumentenombudsdienst.be
Word klant
Vragen over sparen?
Wat is een niet-gereglementeerde spaarrekening?

Een niet-gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening die niet onder de reglementering valt van gereglementeerde spaarrekeningen. Dit wil zeggen dat er geen verplichting is om een samengestelde rentevoet (basisrente + getrouwheidspremie) te hebben en deze dient ook niet in Euro te zijn. Hierdoor kan MeDirect een aantal spaarrekeningen aanbieden die één duidelijke en aantrekkelijke rentevoet bieden. De rente wordt elke 3 maanden uitbetaald.

Daar staat wel tegenover dat de vrijstelling van roerende voorheffing op interesten tot €980 op deze spaarrekeningen niet van toepassing is. De roerende voorheffing bedraagt 30% en is van toepassing op de volledige interest. MeDirect houdt deze roerende voorheffing zelf reeds in voor de klanten en afficheert steeds de netto rentevoet, na inhouding van de geldende roerende voorheffing.

Volgende spaarrekeningen vallen onder de noemer ‘niet-gereglementeerde spaarrekening’:

 • Express Spaarrekening
 • ME3 Spaarrekening
 • ME6 Spaarrekening

Ook de Termijnrekeningen vallen onder de regels van ‘niet-gereglementeerde spaarrekening’. De niet-gereglementeerde spaarrekeningen van MeDirect vallen, net zoals de gereglementeerde spaarrekening van MeDirect, onder het Belgisch depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon.

Kan ik geld overschrijven tussen rekeningen in verschillende valuta’s?

Als u MeDirect rekeningen heeft in vreemde valuta, kunt u geld overschrijven tussen deze rekeningen aan de hand van het tabblad ‘Mijn transacties’ met als keuzemogelijkheid ‘Overschrijvingen’. U kiest hierbij voor ‘Tussen mijn rekeningen’ en volgt verder de instructies. Daar het een omzetting naar een andere valuta betreft hanteert MeDirect een indicatieve koers inclusief een wisselkoersmarge van 0.50%. 

Welke bankrekeningen kan ik openen?

MeDirect biedt volgende types van rekeningen aan:

 • Als u klant wordt van MeDirect, openen we voor u automatisch een Geldrekening. Via deze rekening beheert u zelf makkelijk inkomende en uitgaande betalingen.
 • Via de MeDirect beleggingsrekening kunt u aandelen, obligaties, trackers en beleggingsfondsen naar het MeDirect platform overdragen enkopen of verkopen, en ook starten met beleggen in onze modelportefeuilles. Per modelportefeuille openen wij een afzonderlijke beleggingsrekening. Op uw beleggingsrekening kunt u informatie vinden over de huidige waarde en transactiekosten van uw beleggingen, alsook een raming van de niet-gerealiseerde winsten of verliezen van elk effect afzonderlijk en ook per Beleggingsrekening .
 • Indien u kiest voor online vermogensbeheer zullen we ook voor deze portefeuille een nieuwe afzonderlijke beleggingsrekening aanmaken.
 • MeDirect Fidelity Sparen is een spaarrekening voor wie wil sparen en hierbij vanaf dag 1 een basisrente ontvangt met daarnaast een getrouwheidspremie. Deze laatste krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat. U hoeft geen roerende voorheffing te betalen voor €960 ontvangen rente. Daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald. De getrouwheidspremie ontvangt u deze op de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal
 • Via de Express spaarrekening heeft u onmiddellijke toegang tot uw spaargeld: u kunt geld opnemen of afhalen wanneer u dat wenst, zonder beperkingen. Deze rekening is beschikbaar in EUR en heeft één duidelijke basisrente. Klik  hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de Express spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
 • De ME3 spaarrekening is een spaarrekening waar u geld kunt opnemen met een opzegperiode van 3 maanden. Stortingen kunt u op elk moment uitvoeren. Deze rekening is verkrijgbaar in EUR en geeft u een competitieve spaarrente. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de ME3 spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
 • De ME6 spaarrekening is een spaarrekening waar u geld kunt opnemen met een opzegperiode van 6 maanden. Stortingen kunt u op elk moment uitvoeren. Deze rekening is verkrijgbaar in EUR en geeft u een competitieve spaarrente. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de ME6 spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
 • De termijnrekening garandeert een vaste rentevoet voor een vaste termijn van maximaal 5 jaar en is verkrijgbaar in 3 valuta’s: EUR, USD en GBP. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de termijnrekening wordt jaarlijks uitbetaald.