Kies voor sparen dat wél opbrengt

U kunt kiezen voor een spaarrekening of termijnrekening die het best bij u past, en uw geld zien groeien aan een aantrekkelijke rente.

Kies uw spaarcategorieGereglementeerde spaarrekening die een basisrente en getrouwheidspremie biedt

MeDirect Fidelity sparen

0,05% basisrente op jaarbasis
0,50% getrouwheidspremie op jaarbasis

 • Basisrente jaarlijks uitbetaald. De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat. U ontvangt deze op de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal
 • Openen en beheren zonder kosten
 • Looptijd: onbepaalde duur
 • Geen maximumbedrag
 • Beschikbaar in EUR
 • Gereglementeerde spaarrekening: U hoeft geen roerende voorheffing te betalen voor €980 ontvangen rente. Daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%
 • Voor een gemeenschappelijke rekening met samenwonende of gehuwde partner geldt een dubbele vrijstelling van roerende voorheffing tot en met €1.960
 • Rekening voorbehouden voor internetgebruik

Deze spaarrekening is bestemd voor wie wil sparen en hierbij vanaf dag 1 een basisrente ontvangt met daarnaast een getrouwheidspremie. Deze laatste krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat.

Spaarrekeningen met één intrestvoet, rente wordt elke 3 maanden uitbetaald

ME Spaarrekeningen

ME3 Spaarrekening: 0,30% netto basisrente op jaarbasis
(0,43% bruto - 30% roerende voorheffing)

ME6 Spaarrekening: 0,40% netto basisrente op jaarbasis
(0,57% bruto - 30% roerende voorheffing)

 • Rente wordt elke 3 maanden uitbetaald
 • Openen en beheren zonder kosten
 • Looptijd: onbepaalde duur met keuze van opzegtermijnen tussen 3 en 6 maanden.
 • Geen maximumbedrag voor ME3. Voor ME6 bedraagt het gecumuleerde maximumbedrag op 1 of meerdere rekeningen €500.000
 • Beschikbaar in EUR
 • Niet-gereglementeerde spaarrekening en dus onderhevig aan 30% roerende voorheffing
 • Rekening voorbehouden voor internetgebruik

Een spaarrekening voor spaarders op zoek naar één rentevoet en die hun geld gedurende de toepasselijke opzegperiode kunnen missen.

   Informatiefiche ME6 Spaarrekening

   Informatiefiche ME3 Spaarrekening

Express Spaarrekening

0,07% netto basisrente op jaarbasis
(0,10% bruto - 30% roerende voorheffing) • Rente wordt elke 3 maanden uitbetaald
 • Openen en beheren zonder kosten
 • Looptijd: onbepaalde duur
 • Geen maximumbedrag
 • Beschikbaar in EUR
 • Niet-gereglementeerde spaarrekening en dus onderhevig aan 30% roerende voorheffing
 • Rekening voorbehouden voor internetgebruik
Een spaarrekening voor spaarders op zoek naar een duidelijke, unieke rentevoet waarbij het spaargeld te allen tijde opvraagbaar is

   Informatiefiche Express Spaarrekening

Termijnrekeningen van 1 tot 5 jaar, aan een vaste intrestvoet

Termijnrekening

Looptijden van 1 tot 5 jaar bekijk hier alle rentes

 • Rente wordt jaarlijks uitbetaald
 • Openen en beheren zonder kosten
 • Looptijd: 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
 • De rentevoet staat vast voor de volledige looptijd van de Termijnrekening
 • Beschikbaar in EUR, USD en GBP
 • Termijnrekening onderhevig aan 30% roerende voorheffing
 • Rekening voorbehouden voor internetgebruik

Een termijnrekening voor spaarders op zoek naar een vaste rentevoet en die hun geld voor 1 jaar of langer kunnen missen

   Informatiefiche Termijnrekening

Bijkomende informatie MeDirect Bank spaar- en termijnrekeningen


 • De rentes van onze spaar- en termijnrekeningen kunnen worden aangepast, maar worden u tijdig via e-mail meegedeeld en u kunt ze altijd consulteren op onze website.
 • Risico: gelden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het Belgische depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon. Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Klik hier voor de Informatiefiche over de Depositobescherming.
 • De ME3, ME6 en de Express spaarrekening zijn niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Dat wil zeggen dat de rekeningen niet onder de reglementering valt die recht geeft op een vrijstelling van roerende voorheffing tot € 980 per persoon aan intresten. MeDirect vermeldt echter steeds de nettorente na aftrek van 30% roerende voorheffing zodat spaarders eenvoudig de nettorente kunnen vergelijken met andere spaarrekeningen.
 • Gelieve de Essentiële Spaardersinformatie of de informatiefiche van de Spaar- en / of Termijnrekening te lezen alvorens een rekening te openen.

 

Bij MeDirect Bank doen we ons best om u een zo goed mogelijke service te bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening en een klacht willen indienen, dan kunt u dit melden via complaints@medirect.be en/of Ombudsman@ombudsfin.be.

Calculator

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen?

De resultaten van deze berekening zijn louter indicatief

De nettorente houdt rekening met 30% roerende voorheffing.