Sparen aan een aantrekkelijke rente

Of u nu op korte of langere termijn wilt sparen, we hebben altijd een oplossing voor u. U kunt kiezen voor een spaarrekening of termijnrekening die het best bij u past, en uw geld zien groeien aan één duidelijke en aantrekkelijke rente.

1,00% netto basisrente op jaarbasis (1,43% bruto - 30% roerende voorheffing) 

 • Rente wordt elke 3 maanden uitbetaald
 • Openen en beheren zonder kosten
 • Looptijd: onbepaalde duur met opzegtermijn van 12 maanden die ten vroegste ingaat vanaf 3 maanden na opening van de rekening
 • Het gecumuleerde maximumbedrag op 1 of meerdere ME12 spaarrekeningen bedraagt €500.000
 • Beschikbaar in EUR
 • Niet-gereglementeerde spaarrekening en dus onderhevig aan 30% roerende voorheffing

Deze rekening is bestemd voor wie een spaarreserve wenst op te bouwen en zijn geld niet nodig heeft gedurende een termijn van 12 maanden die ten vroegste ingaat vanaf 3 maanden na de opening van de rekening.

   Informatiefiche ME12 Spaarrekening

0,40% netto basisrente op jaarbasis (0,57% bruto - 30% roerende voorheffing)

 • Rente wordt elke 3 maanden uitbetaald
 • Openen en beheren zonder kosten
 • Looptijd: onbepaalde duur met opzegtermijn van 3 maanden
 • Geen maximumbedrag
 • Beschikbaar in EUR
 • Niet-gereglementeerde spaarrekening en dus onderhevig aan 30% roerende voorheffing

Een spaarrerekening voor spaarders op zoek naar een duidelijke, unieke rentevoet en die hun geld gedurende minstens 3 maanden kunnen missen

   Informatiefiche ME3 Spaarrekening

0,15% netto basisrente op jaarbasis (0,21% bruto - 30% roerende voorheffing)

 • Rente wordt elke 3 maanden uitbetaald
 • Openen en beheren zonder kosten
 • Looptijd: onbepaalde duur
 • U kunt uw spaargeld opnemen wanneer u dat wilt
 • Beschikbaar in EUR
 • Niet-gereglementeerde spaarrekening en dus onderhevig aan 30% roerende voorheffing

Een spaarrekening voor spaarders op zoek naar een duidelijke, unieke rentevoet waarbij het spaargeld te allen tijde opvraagbaar is

   Informatiefiche Express Spaarrekening

MeDirect
Termijnrekening

Rentevoeten tot 0,77% netto op jaarbasis (1,10% bruto – 30% roerende voorheffing)

 • Rente wordt jaarlijks uitbetaald
 • Openen en beheren zonder kosten
 • Looptijd: 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
 • De rentevoet staat vast voor de volledige looptijd van de Termijnrekening
 • Beschikbaar in EUR, USD en GBP
 • Termijnrekening onderhevig aan 30% roerende voorheffing

Een termijnrekening voor spaarders op zoek naar een vaste rentevoet en die hun geld voor 1 jaar of langer kunnen missen

   Informatiefiche Termijnrekening

Bijkomende informatie MeDirect Bank spaar- en termijnrekeningen


 • De rentes van onze spaar- en termijnrekeningen kunnen worden aangepast, maar worden u tijdig via e-mail meegedeeld en u kunt ze altijd consulteren op onze website.
 • Risico: gelden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het Belgische depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon. Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Klik hier voor de Informatiefiche over de Depositobescherming.
 • De ME3 en de Express spaarrekening zijn niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Dat wil zeggen dat de rekeningen niet onder de reglementeringen valt die recht geven op een vrijstelling van roerende voorheffing tot €1.880 per persoon aan interesten. MeDirect vermeldt echter steeds de nettorente na aftrek van 30% roerende voorheffing zodat spaarders eenvoudig de netto rente kunnen vergelijken met andere spaarrekeningen.
 • Gelieve de informatiefiche van de Spaar- en / of Termijnrekening te lezen alvorens een rekening te openen.

 

Bij MeDirect Bank doen we ons best om u een zo goed mogelijke service bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening en een klacht willen indienen, dan kunt dit melden via  complaints@medirect.be en/of contact@consumentenombudsdienst.be .

Calculator

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen?

De resultaten van deze berekening zijn louter indicatief

De nettorente houdt rekening met 30% roerende voorheffing.

Bij MeDirect Bank doen we ons best om u een zo goed mogelijke service bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening en een klacht willen indienen, dan kunt dit melden via complaints@medirect.be en/of met contact@consumentenombudsdienst.be.