Duurzaamheid bij MeDirect

De wereld staat voor tal van uitdagingen. Daarom probeert MeDirect zijn steentje bij te dragen en een positieve rol te spelen in de samenleving. Wij willen de duurzaamheid van onze activiteiten en de samenleving bevorderen door mensen via onze website kennis te verschaffen over financiële zaken, door duurzame acties te organiseren en door in te zetten op diversiteit en inclusiviteit binnen ons personeelsbestand. Op deze pagina vindt u onze ESG-strategie (Environmental – Social – Governance) en informatie over onze recentste initiatieven rond duurzame ontwikkeling.

De ESG-strategie van de groep MeDirect

De ESG-strategie van MeDirect is gebaseerd op vier strategische pijlers met duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Ze zijn vertaald naar engagementen die ook onze commerciële doelstellingen ondersteunen:

MeDirect wil verantwoord en duurzaam ondernemen op basis van sterke waarden en ESG-principes.

MeDirect wil een aantrekkelijk, inclusief bedrijf zijn dat inzet op diversiteit en gelijkheid om de professionele ontwikkeling te begeleiden.

MeDirect onderneemt stappen om de koolstofuitstoot van zijn activiteiten te verminderen door zelf een ecologische transitie door te maken en de klimaatveerkracht van zijn klanten te ondersteunen, om uiteindelijk de netto-nuldoelstelling te behalen.

MeDirect zet zich nog sterker in voor sociaal-maatschappelijke initiatieven die inclusiviteit en ontwikkeling stimuleren en welzijn bevorderen

MeDirect herbebost

In samenwerking met Bwoods heeft MeDirect een actie georganiseerd om bij te dragen aan de herbebossing van België. Voor elke klant die intekende op ons beleggingsplan MeGreen, liet MeDirect vijf bomen planten door Bwoods. Ons beleggingsplan Duurzaam MeGreen bestaat uit fondsen die ESG-criteria (Environment, Social, Governance) hebben opgenomen in hun strategie.

Onze artikelen over duurzaamheid

Beleg in MeGreen en bouw mee aan een verantwoorde toekomst

Onze toekomst en die van de volgende generaties zijn voor de meesten van ons een belangrijk aandachtspunt geworden. De strijd tegen de klimaatverandering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Over de hele wereld zien we steeds meer politieke en individuele acties voor meer duurzaamheid. Steeds meer mensen kopen lokaal, besteden meer aandacht aan hun energieverbruik en proberen anders te gaan leven om de planeet te beschermen.

Het beleggingsplan Duurzaam MeGreen bestaat uit duurzame gediversifieerde fondsen onder beheer van Goldman Sachs Asset Management – al meer dan 20 jaar een expert in ESG-criteria. Naast financieel rendement, streven deze fondsen naar een vermindering van de CO2-uitstoot. Ook u kunt met uw beleggingsbeslissingen bijdragen aan deze mentaliteitsverandering!

Gelieve voor u belegt kennis te nemen van de risico’s van deze financiële instrumenten. 

Belangrijke documenten

Volledige strategie

Het document presenteert de milieu-, sociale en bestuursstrategie van MeDirect met strategische doelstellingen en verbintenissen.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

In overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2088 is MeDirect als aanbieder van discretionaire vermogensbeheerdiensten verplicht om entiteits- en productspecifieke openbaarmakingen met betrekking tot duurzaamheid te publiceren. Deze informatie is beschikbaar in onderstaand document.

Jaarverslag

Het niet-financiële rapport van de groep biedt de voortgang van de implementatie van de ESG-strategie, een beschrijving van de belangrijkste beleidslijnen en regels die door MeDirect worden gevolgd, evenals niet-financiële gegevens en updates van strategische ESG-initiatieven. Bovendien publiceert de Groep Pijler III-rapport over het beheer van ESG-risico’s.

Informatie over de duurzaamheidsvragenlijst

This document provides you with more detailed explanations and helps you answer the questionnaire about your sustainability preferences carried out prior to the provision of discretionary portfolio management services in accordance to MIFID II

Groep Duurzaamheidsrisicobeleid

Het duurzaamheidsrisicobeleid van MeDirect biedt een gedetailleerde structuur die duidelijk de strategie van het bedrijf definieert om duurzaamheidsrisico’s transparant te integreren en effectief te beheren in haar kernprocessen. De organisatie blijft zich inzetten voor het cultiveren van een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering, gebaseerd op sterke waarden en ESG-principes.

Wilt u ook duurzaam beleggen?

Op uw persoonlijke platform vindt u beleggingsfondsen en ETF’s die duurzaamheidscriteria hebben opgenomen in hun strategie.