Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

MeDirect-beheer viert haar derde verjaardag met sterke resultaten

Bron: MeDirect, 27/11/2017

Sterke
resultaten over de hele
periode: geannualiseerd
brutorendement* van 2,97%
voor het Defensief profiel,
6,04% voor het Evenwichtig profiel en 7,88% voor het
Dynamisch profiel. Een ideale gelegenheid om naast
de kwartaalanalyse ook even terug te blikken op de
eerste drie jaar.

Bovenstaande rendementen zijn de geannualiseerde;
m.a.w. de rendementen die het MeDirect-beheer
elk jaar leverde over de voorbije drie jaar. Iemand
die echter van bij de start zou belegd hebben in het
MeDirect-beheer, kan terugblikken op een cumulatief
rendement van 9,2% voor het Defensief profiel,
19,25% voor het Evenwichtig profiel en 25,6% voor het
Dynamisch profiel.

Vermogensbeheer resultaten eerste drie jaar

Vier van de vijf profielen klopten ook hun
respectievelijke benchmark. Enkel het Dynamisch
profiel slaagde daar niet in, maar deed het wel even
goed als de benchmark. Daarnaast kunnen we de
rendementen van de portefeuilles ook vergelijken met
de resultaten van de Morningstar fondsencategorieën.
Het gemiddelde fonds met gematigd profiel leverde
een geannualiseerd rendement van 3,5% ten opzichte
van 6,0% voor het Evenwichtig profiel van MeDirect.
Het gemiddelde fonds met Dynamisch profiel leverde
5,4% ten opzichte van 7,9% voor het Dynamisch profiel
van MeDirect.

De attributie-analyses van de portefeuilles tonen
duidelijk aan dat de strategische activaspreiding een
groot aandeel heeft gehad in de positieve resultaten.
Activaspreiding bepaalt de globale positie van de
portefeuille: hoeveel er in Europese aandelen wordt
geïnvesteerd, de verdeling tussen obligaties en
aandelen…

Over het algemeen hadden we de belangrijkste
beslissingen juist en die hielpen de portefeuilles om
betere resultaten te leveren dan de benchmark.
Zo was er bijvoorbeeld de voorkeur voor Europese
aandelen i.p.v. wereldwijde aandelen en eveneens
onze posities in high yield obligaties en obligaties uit
opkomende markten.

Fondsenselectie was iets minder, maar al bij al toch een goed resultaat over de voorbije drie jaar. Het was
immers een uitdagende periode voor actieve beheerders, maar we slaagden er toch in om kwalitatieve
fondsbeheerders te selecteren, met dank aan het wereldwijde analystenteam waarover Morningstar beschikt.

Interview met Mark Preskett van Morningstar en Xavier De Pauw van MeDirect

De sterke prestaties over de voorbije drie jaar zijn een ideale gelegenheid voor een interview met Xavier De Pauw, de CEO van MeDirect Bank, en Mark Preskett, Portfolio Manager bij Morningstar London

MeDirect Bank introduceerde in 2013 als eerste online vermogensbeheer in ons land. Waarom?

Xavier De Pauw: ‘We waren inderdaad de eerste financiële speler die deze vernieuwende manier van vermogensbeheer in België lanceerde. Daar was een goede reden voor: toen al was tachtig procent van de Belgen ontevreden over de lage spaarrentes. Wellicht ligt dat percentage vandaag nog hoger. Toch merkten we vaak twijfels om de stap naar de beurs te zetten, door een gebrek aan tijd, kennis en ervaring. Dankzij online vermogensbeheer bieden we beleggers nu op een eenvoudige en goedkope manier toegang tot de financiële markten.’

MeDirect werkt hiervoor nauw samen met Morningstar. Wat is de meerwaarde van zo’n partner?

Mark Preskett: ‘Morningstar is een van de grootste onafhankelijke onderzoeksbureaus op het vlak van fondsenanalyse en ratings. Daarnaast beschikt Morningstar ook over een beleggingsafdeling die o.a. gespecialiseerd is in vermogensallocatie. Samen met de 120 specialisten van Morningstar stelt MeDirect gespreide portefeuilles samen. Daarin ligt de nadruk op activaspreiding en solide rendementen. MeDirect heeft Bovenstaande rendementen vermelden de brutorendementen (exclusief beheersvergoeding en mogelijke taksen) van 01/10/2014 – 30/09/2017. In het verleden behaalde resultaten zijn natuurlijk geen indicatie voor toekomstige prestaties, maar geven wel inzicht in de kwaliteit van de portefeuilles. Rendementen MeDirect Portefeuilles eerste drie jaar Fondsenselectie was iets minder, maar al bij al toch een goed resultaat over de voorbije drie jaar. Het was immers een uitdagende periode voor actieve beheerders, maar we slaagden er toch in om kwalitatieve fondsbeheerders te selecteren, met dank aan het wereldwijde analystenteam waarover Morningstar beschikt. Verder in het kwartaalrapport blikken we natuurlijk ook terug op de positieve resultaten van het voorbije derde kwartaal. MeDirect Benchmark 3 geen eigen huisfondsen: samen met ons maken ze een wereldwijde selectie van de fondsen bij verschillende gerenommeerde fondsenhuizen. Daardoor kan MeDirect te allen tijde haar objectiviteit vrijwaren.’ De portefeuilles worden actief beheerd. Ze worden aangepast wanneer er zich opportuniteiten of risico’s voordoen op de financiële markten én wanneer de portefeuille begint af te wijken van uw profiel; bijv. wanneer één van de portefeuilles te veel gewicht in aandelen heeft voor een Defensief profiel.

Is online vermogensbeheer evenwaardig aan traditioneel vermogensbeheer?

Xavier De Pauw: ‘Net zoals de klassieke vermogensbeheerders werken wij met verschillende beleggersprofielen, waarop we onze gespreide portefeuilles afstemmen. De beleggingsbeslissingen worden door échte mensen van MeDirect en Morningstar genomen. Maar al de rest is bij ons gedigitaliseerd. Daardoor kunnen wij vermogensbeheer al vanaf €5.000 aanbieden, terwijl de instapdrempel bij de klassieke spelers een veelvoud hiervan bedraagt. Bovendien liggen onze kosten – ook weer dankzij de doorgedreven digitalisering – veel lager.’

Zijn de rendementen ook vergelijkbaar?

Xavier De Pauw: ‘Ik zou zelfs verder durven gaan: dankzij onze lage kosten kunnen wij beleggers betere rendementen aanbieden dan de traditionele vermogensbeheerders. Dat bewijzen ook de behaalde rendementen tijdens de eerste drie jaar. Daar gaat enkel nog de MeDirect beheersvergoeding af. Andere kosten zijn er niet. Hoewel die prestaties geen garantie vormen voor de toekomst, zeggen ze wel iets over de kwaliteit van het vermogensbeheer.’

interview-zfunds

Verder in het kwartaalrapport blikken we natuurlijk ook terug op de positieve resultaten van het voorbije derde kwartaal.

*Bovenstaande rendementen vermelden de brutorendementen, exclusief beheersvergoeding (0,30% tot max 0,61%) en mogelijke taksen voor de periode 01/10/2014 – 30/09/2017. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties, maar geven wel inzicht in de kwaliteit van de portefeuilles. Hieronder vindt u ook de de jaarlijkse rendementen voor deze eerste drie jaar:

disclaimer-vermogensbeheer

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? 

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.