Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Een positief eerste half jaar van 2017

Bron: MeDirect, 23/8/2017

De eerste zes maanden van
2017 liggen ondertussen achter
ons, een goed moment om
terug te blikken op de goede
prestaties van de portefeuilles
in deze periode.

Het rendement van het Defensief profiel valt weliswaar
lager uit dan bij de meer risicovolle profielen, maar is alvast
beter dan het rendement dat een belegger zou hebben
ontvangen uit cash of een gemiddeld Europees gediversifieerd
obligatiefonds (-0,55%). Vergeleken met onze Dynamische
portefeuille zou een belegger met een gemiddelde
Europeese aandelentracker een rendement van 6,7% hebben
opgebouwd, maar wel met 50% meer volatiliteit.

Dat laatste is nu net cruciaal voor ons. Onze portefeuilles zijn
goed gediversifieerd waardoor riscio gespreid wordt over
verschillende activaklassen, valuta en fondsen. We streven
er immers naar de volatiliteit te dempen en het voor risico
gecorrigeerde rendement te verbeteren.

De voor risico gecorrigeerde rendementen van de portefeuilles
zijn over de heel lijn positief. Het Defensief profiel deed het
1,48% beter dan de benchmark over de eerste helft van
2017, terwijl het Dynamisch profiel het nog beter deed en
de benchmark klopte met 2,7%. Deze uitstekende resultaten
werden behaald met lager volatiliteit. Bijvoorbeeld, de
standaardafwijking voor het Evenwichtig profiel over de
voorbije zes maanden was 0,22% tegenover 0,26% voor de
respectievelijke benchmark.

Rendementen MeDirect Portefeuilles Eerste Helft 2017
Grafiek resultaten q2 2017
Bovenstaande rendementen vermelden de brutorendementen (exclusief beheersvergoeding van 0,30% tot max. 0,60% en mogelijke taksen) van 1/1/2017 – 30/6/2017.
In het verleden behaalde resultaten zijn natuurlijk geen indicatie voor toekomstige prestaties, maar geven wel inzicht in de kwaliteit van de
portefeuilles.

Hoe werden deze resultaten behaald? Er zijn twee redenen
die Morningstar hiervoor naar voren schuift. Ten eerste zijn zij
van mening dat de rendementen van obligaties te laag zijn en
beleggers onvoldoende belonen voor het hogere risico dat zij nemen bij het beleggen. Samen met Morningstar hebben we
dan ook de beslissing genomen om een groter deel in cash
aan te houden om zo de portefeuilles te beschermen tegen
mogelijk stijgende interesten. Dit verklaart ook de hogere
prestaties ten opzichte van de benchmark wat de lagere
risicoprofielen betreft.

Wat de hogere risicoprofielen betreft, is Morningstar
van mening dat de Amerikaanse aandelenmarkten
overgewaardeerd zijn ten opzichte van andere ontwikkeldeen
opkomende aandelenmarkten. Vandaar dan ook de
beslissing voor een lagere blootstelling aan Amerikaanse aandelen. De portefeuilles profiteerden daardoor dit jaar met
Europeese aandelen die het aanzienlijk beter deden (bijna 6%) dan Amerikaanse aandelen, en de opkomende aandelenmarkten
presteerden zelfs nog beter (12%).

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? 

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.