Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Spaarrekeningen die tot 4 keer meer opbrengen

Bron: MeDirect

Het is sowieso steeds aangewezen om een deel van uw geld te sparen. Eerst en vooral om een voldoende grote spaarbuffer te hebben voor onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een verwarmingsketel die dienst weigert. De regel is om hiervoor toch
drie tot zes maanden nettoloon opzij te hebben. Daarnaast kunt u tevens sparen voor uw pensioen, uw kinderen of gewoonweg een toekomstige aankoop.

Hierbij loont het zeker de moeite om de spaarrekeningen van de verschillende financiële instellingen te vergelijken. Dit kan bijvoorbeeld heel eenvoudig op onafhankelijke vergelijkingsites zoals Spaargids.be of Bankshopper.be. Verschillende online
banken bieden immers een veelvoud van wat de grootbanken u aan rente bieden. Zij kunnen dit dankzij hun lage kostenstructuur. Zij hebben immers geen groot kantorennet te onderhouden en hun processen zijn zo optimaal mogelijk geautomatiseerd, zodat
er minder administratief personeel dient ingezet te worden.

Spaarrekeningen met één duidelijke, attractieve rente

Sinds de start in 2013, behoren de spaarrekeningen van de online bank MeDirect tot de meest attractieve op de markt. De bank kon heel wat spaarders bekoren met haar ME3-Spaarrekening en werd tot tweemaal toe bekroond met de award ‘Spaarrekening
van het jaar’. Ze geeft een hogere intrestopbrengst dan een klassieke spaarrekening; al is de vergoeding voor deze rekening de jongste maanden enigzins teruggevallen.

In ruil kwamen er wel twéé nieuwe aantrekkelijke rekeningen bij in het aanbod: de ME6-Spaarrekening en de ME1-Spaarrekening. Deze spaarrekeningen brengen respectievelijke netto 0,40 procent (0,57% bruto – 30% roerende voorheffing) en 0,26
procent rente in het laatje (0,37% bruto – 30% roerende voorheffing).

Geen complexe getrouwheidspremie

MeDirect koos van in het begin voor spaarrekeningen met één duidelijke rente. Daarmee wil de bank sparen eenvoudig en transparant maken. Geen complexe berekeningen en onzekerheid rond een mogelijke getrouwheidspremie. Wel één
duidelijke rentevoet die u elke drie maanden krijgt uitbetaald. Hiertegenover staat wel dat u in functie van de gekozen ME-Spaarrekening, een opzegperiode dient te respecteren voor het opvragen van geld. Hoe langer de opzegperiode, hoe hoger de rente
die MeDirect u biedt:

ME1: 1 maand

ME3: 3 maanden

ME6: 6 maanden

De klassieke spaarrekeningen bestaan uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente wordt uitbetaald voor elke dag dat het geld op het spaarboekje staat. De getrouwheidspremie daarentegen wordt pas uitbetaald wanneer het geld minstens één
jaar op het spaarboekje staat. En daar knelt nu net het schoentje. Spaarders die zich blindstaren op het totaalrendement lopen namelijk het risico een deel van hun spaaropbrengsten mis te lopen, als ze hun spaardeposito’s te vroeg opvragen.
Neem bijvoorbeeld een spaarrekening die 0,8 procent biedt, bestaande uit een getrouwheidspremie van 0,6 procent en een basisrente van 0,2 procent. Een spaarder die zijn kapitaal binnen het jaar opvraagt, ziet het totaalrendement dalen tot 0,20 procent.
Dat is een verlies van 0,60 procent.

Daarnaast dient u ook op te letten voor spaarrekeningen waarbij een maandelijkse limiet is opgesteld. Deze zogenaamde ‘spaarabonnementen’ bieden een hoge basisrente en lagere getrouwheidspremie, maar u kunt bijvoorbeeld slechts tot €500
per maand storten en dus geen grote som in één keer. Door de verplichte spreiding van de stortingen, ligt het werkelijke rendement lager dan het beloofde rendement op jaarbasis. Dat komt omdat de latere stortingen geen volledig jaar
kunnen renderen.

Het is dus zaak van goed te vergelijken. Wenst u geen complexiteit, maar een eenvoudige spaarrekening mét een aantrekkelijke rente, dan zijn rekeningen zoals die van MeDirect met één duidelijke rente het best aangewezen.

      Bijkomende informatie ME-Spaarrekeningen

  • Looptijd: onbepaalde duur met opzegperiodes van 1, 3 en 6 maanden
  • De rente kan worden aangepast, maar wordt u 1, 3 of 6 maanden op voorhand via e-mail meegedeeld en u kunt ze altijd consulteren op onze website
  • Risico: gelden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het Belgische depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon. Spaargelden
    boven de €100.000 kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Lees hier de Informatiefiche over de Depositobescherming.
  • De ME-Spaarrekeningen zijn niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Dat wil zeggen dat de rekeningen niet onder de reglementeringen valt die recht geven op een vrijstelling van roerende voorheffing tot
    €1.880 per persoon aan intresten. MeDirect vermeldt echter steeds de nettorente nà aftrek van 30% roerende voorheffing, zodat spaarders eenvoudig de nettorente kunnen vergelijken met andere spaarrekeningen.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

‘Megatrends doorstaan de waan van de dag’

Bron: MeDirect Bedrijven met innovatieve oplossingen voor de structurele uitdagingen van de toekomst zullen op de lange termijn een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren.

Alle nieuwsartikels

Alles wat je al wilde weten over ETF’s

Bron: Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zijn beleggingsproducten die we allemaal kennen. ETF’s zijn misschien iets minder bekend. Toch wordt dit