Wij rekenen geen vergoeding aan voor de overdracht van uw bestaande portefeuille naar MeDirect. Tevens vergoeden wij ook de eventuele kosten die uw huidige broker u in rekening zou kunnen brengen voor het transfereren van uw effecten, en dit tot een maximaal bedrag van 500,00 EUR per klant. Het betreft een totaalbedrag van 500,00 EUR per klant over de volledige levensduur van de klantrelatie. (Bijvoorbeeld: u heeft bij een eerdere transfer van effecten reeds 250,00 EUR aan kosten terugbetaald gekregen van MeDirect, dan kunt u nog tot 250,00 EUR aan kosten inbrengen.) Deze terugbetaling is beperkt tot maximum 100,00 EUR per getransfereerde lijn met een minimum tegenwaarde van 500,00 EUR (of een equivalent van 500,00 EUR indien het effect in een andere valuta noteert).