Om veiligheidsredenen zijn overschrijvingen naar een externe rekening en naar een MeDirect-rekening van een derde partij onderworpen aan een door de bank vastgestelde daglimiet van € 15 000. Als u een bedrag wilt overmaken dat deze daglimiet overschrijdt, neem dan contact op met ons Wealth Support Team om u te laten adviseren.